RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond


print

Ideeën, suggesties & mededelingen insturen

Deze pagina is NIET voor het melden van kapotte straatverlichting, rondslingerend vuil, losliggende stoeptegels, graffiti, poep en overlast. Klik daarvoor op klachten.
Wel kunt u hier uw goede ideeën, suggesties en stellingen kwijt.

Die zouden kunnen gaan over bijvoorbeeld:

Overwegingen en stelling voor Opinie: Stand.Rijpelberg
Hobbies in Rijpelberg
Verkeersveiligheid en gevaarlijke situaties
Leuke dingen voor de wijk
Deze website
Nieuwe ABCD initiatieven
Broedersbos
Zorg & welzijn
Voorzieningen voor jongeren 18 - 35 jaar
enzovoorts.
 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

:
:
:
Wilt u zelf meehelpen uw eigen idee te verwezenlijken?:
:
:
*:

* betekent verplicht invullen
Top