RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond


print

Overwegingen en stelling insturen

We willen Rijpelbergers een gelegenheid geven hun genoegen of ongenoegen te uiten over actuele zaken in de vorm van een stelling. Hiertoe dient u aan de hand van een aantal overwegingen een probleem te schetsen om vervolgens uw stelling te poneren. Vooralsnog kunt u uw overwegingen en uw stelling insturen via de ideeënbus.

Op deze stelling kunnen lezers dan direct reageren. Reacties worden onmiddellijk geplaatst, maar kunnen later door de redactie worden aangepast of verwijderd als zij naar de mening van de redactie buiten de grenzen van het toelaatbare vallen. Flauw zullen we hierbij echter niet zijn.

Direct na de stelling is er gelegenheid om te reageren. 

Top