RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond


print

Opinie: Forum Rijpelberg

U kunt in deze rubriek uw mening geven over actuele zaken. Het liefst met een duidelijke stelling. Wilt u een zaak aan de orde stellen? Klik dan HIER.

 

Onderaan de pagina kunt u uw mening geven. Reacties worden onmiddellijk geplaatst.

Mijn stelling is:

Bij het stellen van lange termijn doelen mbt N279/Wolfsputterbaan dient het welzijn van de bevolking centraal te staan.

Posted on 08-06-2008
Opinie: Forum Rijpelberg >>

Overwegingen nav gemeentelijke presentatie dd 21 mei in Dierdonk betreffende N279/Wolfsputterbaan.  

De wethouder sprak over bereikbaarheid van Helmond, maar het gaat in werkelijkheid veel meer om de bereikbaarheid van de Randstad. Een stad is namelijk alleen niet bereikbaar als er GEEN weg is. Maar die is er. Helmond is dus bereikbaar. En via twee stroken is zij even bereikbaar als via 4 stroken. Echter niet als alles vast gaat zitten door alsmaar toenemende vraag naar capaciteit door de Randstad. Moeten we dan voor die niets ontziende expansiedrift van een paar bedrijven over twintig jaar 8 stroken tolereren zoals de wijken langs de Poot van Metz in Eindhoven (A2) nu voor hun kiezen krijgen omdat de Randstad dan opnieuw meent niet meer bereikbaar te zijn?  Moet na Eindhoven en Veldhoven nu ook een derde deel van de Helmondse bevolking hiervoor opgeofferd worden? Vraagt men zich wel ooit af wat de Randstad de rest van Nederland aandoet? Houdt het argument dat een verkeersinfarct op de A2 via de N279 afgeleid moet worden nog wel stand als de A2 zelf al 8 strooks is? En wat als dan de N279 ook dicht zit moet er dan een derde omleidingsweg worden aangelegd?

 

 

De wethouder zei dat we stap voor stap moeten werken en niet op zaken vooruit moeten lopen. Dat deden haar voorgangers in het verleden ook al niet toen de binnenstad gedeeltelijk werd afgebroken voor de Kasteeltraverse. De Kasteeltraverse wordt nu als een historische vergissing gezien. Zo'n historische fout is ook hier gemaakt door een 4 strooks weg tegen en door de bebouwde kom te plannen en in plaats van ten halve te keren gaat men juist verder met fout op fout stapelen. Het welzijn van de bevolking heeft vanaf de eerste ontwikkeling van de N279 geen rol gespeeld en doet dat ook nu nog niet.

Met de stap voor stap methode van de wethouder worden de grootste vergissingen gemaakt. Vergissingen? Ik denk niet dat het vergissingen zijn. Het is de enige manier voor bestuurders om dit soort zaken gerealiseerd te krijgen. Als de burger de volle consequentie zou worden gepresenteerd en niet in kleine brokjes zou worden voorgeschoteld, - die steeds weer tot een onvermijdelijk vervolgtraject leiden, zou menige weg er niet kunnen komen. Het bedenken van kwalificaties voor zo'n beleid laat ik aan de lezer over.

Ik blijf het vervelende gevoel houden dat we beetje bij beetje meegenomen worden in een richting die we niet willen. Tegen ieder klein stapje kun je redelijkerwijs geen nee zeggen, maar uiteindelijk wordt op die manier - na jaren - het ongewenste doel toch werkelijkheid.

Desondanks moeten we voorlopig nog even mee met de stroom om de weg op de kortst mogelijke termijn stiller te krijgen. Want wat als de verbreding om wat voor reden niet doorgaat? ( bijvoorbeeld door nulgroei als gevolg van brandstofschaarste of door beter dan verwacht functioneren van de nieuwe A2) Dan houden we de huidige situatie, die ook nog eens slechter wordt door toenemend verkeer. Prioriteit is in de huidige situatie dus het overleg met de provincie, die doelbewust en uit verkeerde zuinigheid de rumoerigste en goedkoopste wegen aanlegt van alle Nederlandse provincies. Mocht dit overleg mislukken dan wordt mijn meegaandheid zeer op de proef gesteld.(Meer informatie over dit onderwerp vindt u in het artikel 'Argumentatie voor acute geluidsreductie' (voor gevorderden))

 

Laatst gewijzigd: 02-08-2009 op 16:44Reacties

Niet gevonden

REAGEREN? klik HIER

 

 

Voor alle reacties en bijdragen aan discussies gelden de normale fatsoensnormen die ook in het dagelijks leven gelden. Grove taal, beledigingen, discriminatie, racistische uitlatingen, commerciële berichten en privacygevoelige informatie worden niet geaccepteerd. De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te verwijderen, te verplaatsen en/of discussies te sluiten. Dit geldt ook voor reacties die niets met het onderwerp of thema te maken hebben.

Top