RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond


print

Opinie: Forum Rijpelberg

U kunt in deze rubriek uw mening geven over actuele zaken. Het liefst met een duidelijke stelling. Wilt u een zaak aan de orde stellen? Klik dan HIER.

 

Onderaan de pagina kunt u uw mening geven. Reacties worden onmiddellijk geplaatst.

Mijn stelling is:

De Grote Ruit getuigt van onmenselijk beleid ten aanzien van gezondheid en kapitaal van burgers. Rijk van Dommel en Aa wordt verwoest. De realisering moet in de ijskast.

Posted on 02-07-2013
Opinie: Forum Rijpelberg >>

TOELICHTING.
Op de goedkoopst mogelijke manier wordt zoveel mogelijk asfalt aangelegd om een niet bestaand probleem op te lossen. Door het ontbreken van compenserende maatregelen worden willens en wetens levens en kapitaal van burgers afgenomen om elders zakken verder te vullen. Het idee meer bedrijven/meer werkgelegenheid wordt zoals altijd weer teniet gedaan door extra toeloop van werkzoekenden. De vicieuze cirkel blijft draaien. De werkloosheid daalt niet. Mensen worden in veel opzichten armer. Het CDA trekt deze kar. 

Het Rijk van Dommel en Aa, dat men zegt te willen beschermen, houdt op te bestaan als de Ruit wordt gerealiseerd. Opnieuw wordt het groene gebied tussen Helmond en Eindhoven kleiner. De paar duizend auto's minder die door de weggetjes van het Rijk van Dommel en Aa zouden gaan rijden worden 20-voudig overtroffen door de toename op de Ruit, die niet om het gebied leidt, maar er dwars doorheen. Het gebied ten noorden van Nederwetten en Gerwen, het meest ongeschonden gebied van de hele regio gaat verloren aan een stinkende herrieweg op palen.

Voor Helmond geldt dat de Ruit na de door vrijwel iedereen verguisde Traverse de tweede ramp wordt die de stad treft. De helft van de binnenstad die destijds verloren ging en waardoor Helmond onreparabel naar de knoppen ging heeft plaats moeten maken juist voor die oplossing (lees Traverse) die nu door de gemeente als belangrijkste reden gezien wordt om de Ruit aan te leggen. Namelijk het ontlasten van de Traverse. Zoals er na de aanleg van de Traverse geen weg terug was is er ook geen weg terug als de Ruit van alles heeft weggevaagd. Precies als de Tarverse gaat ook de Ruit veel extra verkeer aantrekken en zal uiteindelijk uitmonden in een 'Poot van Metz' rondom Helmond. Helmond is dan opnieuw nog weer slechter af. En die rampen komen niet van buiten, maar zijn via verkiezingen door de bevolking over zichzelf afgeroepen. Eigen schuld dikke bult? Tja, wat de Traverse betreft zeker wel. Maar deze tweede ramp. Is het te laat om deze tweede ramp te voorkomen? Misschien niet. Het definitieve besluit moet nog genomen worden.

De laatste nieuwsbrief over de problematiek brengt u weer helemaal op de hoogte. klik Nieuwsbrief van de gezamenliijke platforms

Brief met aanbevelingen aan stuurgroep SRE: klik Brief aan stuurgroep

Laatst gewijzigd: 12-09-2013 op 11:00Reacties

Niet gevonden

REAGEREN? klik HIER

 

 

Voor alle reacties en bijdragen aan discussies gelden de normale fatsoensnormen die ook in het dagelijks leven gelden. Grove taal, beledigingen, discriminatie, racistische uitlatingen, commerciële berichten en privacygevoelige informatie worden niet geaccepteerd. De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te verwijderen, te verplaatsen en/of discussies te sluiten. Dit geldt ook voor reacties die niets met het onderwerp of thema te maken hebben.

Top