RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond
U bent nu bij Laatste Rijpelnieuws

print

Laatste Rijpelnieuws

LEERGELD laat alle kinderen meedoen aan activiteiten

Laatste Rijpelnieuws >>

LEERGELD LAAT ALLE KINDEREN MEEDOEN AAN SPORT
Voor gezinnen met een minimuminkomen is het vaak niet mogelijk om hun kinderen mee te
laten doen met verschillende sportieve, sociale, creatieve en culturele activiteiten.
Het kunnen meedoen aan deze activiteiten (sport, werkweken, excursies, schoolkampen, of
muzikale, dan wel creatieve vorming) vergroot de horizon van de kinderen, ze ontwikkelen zo
diverse vaardigheden.
Leergeld Helmond heeft ten doel het verlenen van hulp zowel financieel als materieel aan
kinderen van 4 t/m 18 jaar in de Gemeente Helmond, die in hun ontplooiing te kort (dreigen
te) komen, omdat het gezin waartoe zij behoren onvoldoende financiële middelen heeft en de
voorliggende voorzieningen ontoereikend zijn. Leergeld Helmond wil het mogelijk maken dat
deze kinderen mee kunnen doen aan allerlei activiteiten, die waardevol zijn voor hun
ontwikkeling en ontplooiing.
Leergeld Helmond betaalt de contributie rechtsreeks aan de clubs. Ook kunnen ouders voor
hun kinderen een aanvraag doen voor een bijdrage voor kleding en schoenen.
Alle kinderen moeten namelijk mee kunnen doen!
Kunt u de kosten ook niet meer dragen en heeft u ook een laag inkomen?
Misschien kan Leergeld Helmond u helpen!
Al vele honderden ouders en kinderen gingen u voor.
Neem gerust contact met ons op!
Uw gegevens worden absoluut vertrouwelijk behandeld. Leergeld Helmond is een
onafhankelijke stichting die haar geld krijgt door middel van fondswerving en subsidies.
Stichting Leergeld Helmond
Braakse Bosdijk 2
5703 HZ Helmond
Telefoon : 0492 - 522828
E-mail: leergeld.helmond@planet.nl
Web: www.leergeldhelmond.nlNiet gevonden

REAGEREN? klik HIER Top