RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond
U bent nu bij Laatste Rijpelnieuws

print

Laatste Rijpelnieuws

Nieuwsbrief van Stichting Brouwberg

Laatste Rijpelnieuws >>

 

logo brouwberg los rood.jpglogo brouwberg los rood.jpgNieuwsbrief

Stichting Brouwberg

 

Hier weer een nieuwsbrief van de Stichting Brouwberg.

Sinds de laatste nieuwsbrief is er veel gebeurd, vandaar dat deze uitgave wat langer is dan gewoonlijk.

 

De Volkskrant lanceerde een naam voor

NOC/Ruit om Eindhoven:

De Bavaria Weg

Een zeer goed voorstel want:

DRANK MAAKT MEER KAPOT DAN JE LIEF IS.

En dan bedoelen wij niet de relatie met de firma Bavaria maar wel de overeenkomst tussen deze slogan en de plannen voor de realisatie van de weg. Beter bekend als de ruit om Eindhoven of het ombouwen van de N279 naar een autoweg. De kranten, zelfs landelijk hebben er uitgebreid over bericht.
De uitspraak van voorstanders van deze plannen dat de weg goed is voor de werkgelegenheid klopt gedeeltelijk want het creëert goede voorlichtende artikelen in de pers. Maar verder scheppen deze plannen echt geen werkgelegenheid of het moet de aanleg zijn van het asfalt en dat is van korte duur. Dit is te lezen in diverse onderzoekrapporten.

Ja, de weg schept ook werkgelegenheid voor de zorg. U weet wel, de sector die steeds zwaarder moet bezuinigen. Waarom groei voor deze sector? Wij hebben dit niet zelf verzonnen maar gehoord van deskundigen.
Op 22 augustus hebben wij een bijeenkomst gehad met Helmondse volksvertegenwoordigers. Hiervoor was een verkeersdeskundige, een toxicoloog (gifdeskundige) en een longarts uitgenodigd om hun visie te geven op de voorstellen.
Nou, deze logen er niet om. De verkeersdeskundige toonde aan dat  cijfers van de overheid, ingenieursbureaus de noodzaak van de ruit totaal overbodig is. Sterker nog, de CDA gedeputeerde vertelt in de Helmondse raad dat de verkeerstoename 10% zal zijn maar rapporten van de dezelfde provincie geven een groei cijfer van 350% aan of in aantallen 58.500 auto’s per etmaal.

De toxicoloog en longarts verklaarden de plannen onverantwoord voor de volksgezondheid. Ook andere deskundigen hadden al eerder berekent dat alleen in de vier Helmondse wijken de nieuwe weg tussen de 12 en 150 (eerder)sterfgevallen zullen veroorzaakten. Dit wordt versterkt omdat wij wonen in de regio (samen met de Povlakte) met de zwaarst vervuilde lucht. (En dit komt niet uit het Ruhrgebied maar grotendeels uit Rotterdam en Antwerpen)!

Dan wordt er nog een waanbeeld opgevoerd. De elektrische auto geeft minder vervuiling. Ja dit klopt wanneer de auto voor 100% gebruik maakt van alternatieve energie m.a.w. zonne-energie, windenergie e.d. COwordt uitgestoten door elektriciteitscentrales. En dan is er ook nog de fijnstof. Deze onzichtbare, en vaak miskende, grootste killer veroorzaakt
€ 3.500.000.000 extra kosten aan volksgezondheid, een enorm bedrag dat bij een steeds kleiner zorgbudget beter besteed kan worden.
De toename van verkeer over deze nieuwe weg veroorzaakt een nog grotere kostenpost. En dan hebben we het nog niet over de toename van geluidsoverlast wat ook gevolgen voor de gezondheid geeft.

Op 5 september gaf de gemeente Helmond voorlichting over de plannen aan de Helmondse bevolking. 400 Helmonders waren aanwezig in het ROC ter AA waar wethouder Stienen beloofde dat de door de bevolking aangebrachte punten zouden worden meegenomen naar het overleg van het college van B&W en naar de provinciale stuurgroep.
Voorstellen waren: om het geld voor de Ruit te gebruiken voor verbreding van de A67 (het eigenlijke verkeersinfarct in deze regio). De omleiding om Dierdonk. Een tunnel onder de Deurneseweg en het spoor. Gewaarschuwd voor verzakking van huizen in Helmond Noord. Dat de weg bij Rijpelberg op slechts 25 meter van de huisgevels ligt enz.
Op deze avond deelde de gemeente even mee dat er bij een keuze voor het bestaande tracé er een ventweg moet komen voor ontsluiting van Dierdonk. Dit betekent voor het Helmondse drinkwaterwingebied, dat het vier rijstroken krijgt. Hoe zo vervuiling?
Nu blijkt ook nog dat de weg langs het Wilhelminatracé over het waterwingebied van Bavaria loopt. Werkgelegenheid? In Duitsland moeten ze dit niet weten want het Reinheitsgebot voor bier is daar heel groot en een ongeluk met een vrachtauto met gevaarlijke stoffen zit in een klein hoekje.

Op 10 september hebben wij ingesproken bij de commissie RF (Ruimtelijk Fysiek) waarbij de gedeputeerde en de wethouder aanwezig waren. Hierbij werden eerder vermelde punten herhaald en werd gewezen op de waardedaling van de prijzen van de huizen, het verminderen van het leefgenot hier en dat dit laatste voor velen de reden was om een huis te kopen aan de oostzijde van Helmond.

Bijna alle fracties in onze gemeenteraad hadden bezwaren tegen de plannen van de provincie. Voorwaarden werden gesteld of de plannen werden totaal afgewezen.

Wat wekt onze verbazing: ondanks alle beloftes om de punten, bezwaren enz. van de inwoners mee te nemen (door onze B&W afgevaardigden) naar de provinciale stuurgroep hebben wij hier niets van terug kunnen vinden. Sterker nog, de angst voor de Bavariaweg en vernieling van onze leefomgeving wordt bewaarheid.

 Niet gevonden

REAGEREN? klik HIER Top