RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond


print

Opinie: Forum Rijpelberg

U kunt in deze rubriek uw mening geven over actuele zaken. Het liefst met een duidelijke stelling. Wilt u een zaak aan de orde stellen? Klik dan HIER.

 

Onderaan de pagina kunt u uw mening geven. Reacties worden onmiddellijk geplaatst.

Mijn stelling is:

Respectvolle leiding van een vergadering is een minimale voorwaarde voor een gevoel van democratie bij de aanwezigen.

Posted on 05-12-2008
Opinie: Forum Rijpelberg >>

Op een klankbordvergadering dient men elkaar met wederzijds respect te behandelen. Het moet een uitwisseling van ideeën zijn in twee richtingen. Het publiek hééft al geen spreekrecht(tenzij 6 weken van te voren aangemeld), maar als ook nog de klankbordgroep zelf niet serieus genomen wordt komt de vraag naar boven wat nog de zin van deze vergadering is.
Tijdens de vergadering van 1 december jl werd pijnlijk duidelijk dat de onge
ïnteresseerde voorzitter geen zin had om zaken inhoudelijk te bespreken. Dit ontnam de aanwezigen vrij snel na aanvang de lust om hier een inbreng te doen. Het ruim toegestroomde publiek ging dan ook teleurgesteld huiswaarts. Wijkraad en publiek kwamen weer eens verder op afstand van het bestuur, de bekende kloof werd weer ietsje groter.

Stelling: Respectvolle leiding van een vergadering is een minimale voorwaarde voor een gevoel van democratie bij de aanwezigen.
HD

Laatst gewijzigd: 02-08-2009 op 16:43Reacties

geshockeerd door onze burgemeester 05-12-2008
Beste leden van het klankbord team,

Ik heb gisteren met verbijstering de vergadering bijgewoond. De verbijstering betrof onze Burgermeester. Ik was geshockeerd door zijn respectloze, arrogante houding. Hij nam ons absoluut niet serieus. Kapte zowel mensen van het Klankbordteam als bewoners van de Rijpelberg in hun relaas af. Deed serieuze zaken af door ze bespottelijk te maken.
Wat ik mij afvraag is of hij deze zelfde houding ook heeft op de klankbordvergaderingen in Stiphout?

Het stadion van Helmond Sport en de N279 zijn zeer serieuze zaken.
De andere zaken zijn natuurlijk niet minder belangrijk. Het gaat om onze gezondheid en ons leefklimaat. Een grootschalig sportcomplex in een natuurgebied past daar niet.

En de N279 geeft nu al zoveel meer herrie in de eens zo rustige wijk. Als dit een snelweg wordt is de herrie nog veel meer. Daar helpt geen fluisterasfalt aan. En wat te denken van het fijn stof?

De Laarbeekse gemeente komt voor zijn bewoners op. Die eiste een ondertunneling.
Waarom komt onze gemeente niet op voor het leefklimaat en gezondheid van 3 wijken die dan direct aan de snelweg liggen?
Een grootschalige actie van misschien alle drie de wijken samen?

Ik wens jullie veel wijsheid en kracht toe in dit "gevecht" naar de Burgermeester.

Een Burgermeester zou voor zijn bewoners op moeten komen en niet (zoals hij dat gisteren zelf noemde) een gezamenlijke vijand van ons moeten zijn.

Ik overweeg nog een brief naar de Burgermeester en het Gemeente bestuur te zenden. Maar ik wilde U dit z.s.m. laten weten.

Wat ik overigens ook vreemd vind is dat een Burgermeester voorzitter is van een klankbordteam. In deze zetting heb je namelijk een machtsverhouding, die m.i. het klankbord effect niet ten goede komt.

Met vriendelijke groeten,

MS

houding 'burgervader ' beneden peil en transparantie gewenst 07-12-2008
L.S.
Tijdens de "klankbord"vergadering zijn me een aantal zaken opgevallen:
Ik vond de houding van onze "burgervader" ver beneden peil. Ik vind het onbehoorlijk, zo niet onbeschoft om mensen, die vanuit hun functie in de klankbordgroep serieuze vragen stellen, af te kappen. Het geeft absoluut geen pas om zaken die een belangrijke achtergrond hebben met een grap en een grol naar de zijlijn te laten verdwijnen.

De opmerking, van een lid van de klankbordgroep, dat Laarbeek een zeer duidelijk signaal heeft afgegeven inzake de mogelijke aanleg van een drukke weg zou de Helmondse raad zich aan moeten trekken. De Rijpelbergers hebben recht op een transparant overleg over aanleg van een zeer drukke weg en horen daarbij GEHOORD te worden.
Ook het "open houden" van het in de toekomst aanpassen van het bestemmingsplan mbt Berkendonk, zou een stuk transparanter dienen te zijn.

Als de houding van de heer Jacobs exemplarisch is voor belangrijke zaken die de diverse "oudere" wijken van Helmond aangaan, dan vrees ik voor die wijken het ergste.
De rijpel is groen, (nog) betrekkelijk rustig, en heerlijk om in te wonen. Dat wil ik graag zo houden! De alternatieven zijn er. Dus laat men die serieus bekijken!

Hilde Horsman.


REAGEREN? klik HIER

 

 

Voor alle reacties en bijdragen aan discussies gelden de normale fatsoensnormen die ook in het dagelijks leven gelden. Grove taal, beledigingen, discriminatie, racistische uitlatingen, commerciële berichten en privacygevoelige informatie worden niet geaccepteerd. De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te verwijderen, te verplaatsen en/of discussies te sluiten. Dit geldt ook voor reacties die niets met het onderwerp of thema te maken hebben.

Top