RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond
U bent nu bij Laatste Rijpelnieuws

print

Laatste Rijpelnieuws

Wilt u ook (g)een snelweg in uw achtertuin?

Laatste Rijpelnieuws >>

 Fabels en Feiten omtrent RUIT / N279 /NOC

 

 

Fabel: De NOC zorgt voor een aanzienlijke vermindering van verkeer op de N270 tussen Eindhoven en Helmond

Feit: Na aanleg van de NOC neemt het verkeer op de N270 en A270 niet af i.v.m. huidige verkeerssituatie. Dit betekent dus dat bestaande verkeersproblemen binnen en buiten Helmond niet verbeteren.

bron: verkeersmodel SRE3.0. Basis document voor motivering van de Ruit.

 

Fabel: De NOC is een rendabel project en noodzakelijk voor de economische ontwikkeling van ZO-Brabant

Feit1:De MKBA voor de NOC pakt negatief uit. De second opinion laat zien dat de aannamen in de MKBA veel te rooskleurig zijn voorgesteld en in strijd zijn met de getallen van het CPB en CBS. De feitelijke MKBA is dus nog negatiever dan door Bos en Witteveen voorgesteld.

Feit2:Bereikbaarheid in de regio wordt niet verbeterd, zie resultaten verkeersmodel SRE3.0. De economische ontwikkeling wordt dus ook niet verbeterd

Bronnen:

-        MKBA Witteveen en Bos

-        econd opinion SEO

-        cijfers CPB en CPS)

 

Fabel: Het verkeer op de verdubbelde N279 neemt hooguit met 10% toe. Deze fabel is met verve door gedeputeerde van Heugten verkondigd in een gezamenlijke commissievergadering van de gemeente Helmond en is terug te vinden in notulen RF van dec. 2012

Feiten: De verdubbelde N279 van Den Bosch tot Asten zal gigantisch veel doorgaand (niet regionaal) verkeer aantrekken. In plaats van een toename met 10% zal de toekomstige verkeersstroom bijna factor 4 toenemen. Dat is 40 keer meer dan de aangegeven 10%. Het vrachtverkeer en vervoer gevaarlijke stoffen kan zelfs met een factor 9-10 toenemen. Dit gaat verregaande consequenties hebben voor de leefbaarheid van de 4 oostelijke wijken van Helmond en de gezondheid van de ca 40.000 inwoners aan de oostzijde van Helmond

Bronnen:

-            verkeersmodel SRE3.0

-            rapport Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Witteveen en Bos 2010

-            CE Delft: luchtkwaliteit in Nederland

-            Universiteit Utrecht 2011: Rapport: Relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid in Noord-Brabant

 

Fabel: De verbreding van de N279 is noodzakelijk om deze regio in de toekomst bereikbaar te houden.

Feit: De autonome verkeersgroei op de N279 is tussen 2005 en 2012 vrijwel volledig tot stilstand gekomen

Feit:  De huidige belasting in de spits! op N279 langs Helmond  bedraagt slechts een fractie (30-50%) van de wegcapaciteit. De capaciteit van huidige N279 wordt beperkt door de kruisingen en rotondes. Belasting op de kruisingen en rotondes overschrijdt in de spits de maximale capaciteit niet, maar is niet ruim.

Feit: De huidige uitvoeringsvorm van de N279 voldoet bij in de toekomst voor de regionale verkeersafhandeling. Opportunistische ambities binnen Brainport zijn op te vangen via ongelijkvloerse kruisingen i.c.m. handhaving 2*1 baanvakken.

Feit Bij een verdubbeling van de N279 is de verkeersaanzuigende werking zo groot dat de bereikbaarheid verslechtert in plaats van verbetert. Prognose verkeer op N279 nadert kritische verwerkingscapaciteit op: “A”279 zeker in combinatie met intensief verkeersuitwisseling bij Helmond en de intense toename vrachtverkeer.

Feit: De gestelde autonome groei is discutabel gezien de overschatte ambities en de zekere invloed van vergrijzing en toename van telewerken.

Feit:Oost kant van Helmond heeft op basis van de resultaten van Verkeersmodel 2030 een zeer hoog risico op de toevoerende wegen vast te gaan lopen juist door de verbreding van de weg.  Dit kan mogelijk zelfs tot in de wijken gevolgen hebben. De Bereikbaarheid wordt dus hier ernstig ondermijnt.

Bronnen:

-            verkeerstellingen van 2000 tot 2012

-            verkeersmodel SRE3.0,

-            Wikipedia: capaciteit van wegen

-            Plan Mer

-            rapport Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Witteveen en Bos 2010

 Niet gevonden

REAGEREN? klik HIER Top