RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond
U bent nu bij Laatste Rijpelnieuws

print

Laatste Rijpelnieuws

WVR opgeheven, maar activiteiten blijven onveranderd doorgaan.

Laatste Rijpelnieuws >>

... opheffing van de vereniging.  Met algemene stemmen van de aanwezigen werd goedkeuring gegeven aan de voorstellen van het bestuur. Met als belangrijkste punt dat alle activiteiten gegarandeerd zullen continueren in een nieuw op te richten stichting. Deze garanties zijn gegeven door de stichting in oprichting. Dit was voor de aanwezigen reden om - de problemen binnen de WVR in ogenschouw nemend - in te stemmen met opheffing. Alle andere opties werden als niet realistisch beoordeeld.

Plannen voor de nabije toekomst werden toegelicht. Er gaat heel wat veranderen in de Brem en het wijkgebeuren. Meer informatie over de Stichting in Oprichting volgt binnenkort.

Nieuws: Uw wijk in beweging.

Sinds enkele maanden is er volop beweging in de wijk. Enkele zeer enthousiaste wijkbewoners hebben plannen gemaakt om de leefbaarheid van de wijk nog verder te verhogen. Samen met de Belangengroep Rijpelberg hebben zij hun plannen verder uitgewerkt en een traject uitgezet. De betrokkenheid van allen is hierbij van het grootste belang.

We willen u met deze nieuwsbrief informeren over het verloop en de huidige stand van zaken.

 

Begin 2017 is de Wijkvereniging Rijpelberg (WVR) tot de conclusie gekomen, dat het voor hen niet langer haalbaar was om hun doelstelling en de daar aan gekoppelde werkzaamheden inhoud te geven. Het werd voor de WVR steeds moeilijker om bestuursleden en vrijwilligers te vinden. Gevolg hiervan was, dat werkzaamheden bleven liggen en daarmee niet langer werden uitgevoerd.

Enkele zeer enthousiaste en betrokken bestuursleden van de WVR hebben deze conclusie voorgelegd aan de ledenvergadering van maart 2017. Zij hebben aan de leden toestemming gevraagd en gekregen om naar een oplossing te gaan zoeken. Het standpunt van het bestuur van de WVR was: ontbinden van de WVR en de doelstelling en de daaraan gekoppelde activiteiten over te dragen aan een nieuwe stichting. De aanwezige leden hebben daar mee ingestemd.

 

De Belangengroep Rijpelberg was in deze zelfde periode op zoek naar nieuwe mogelijkheden om het beheer van het wijkhuis, de activiteiten en de communicatie onder te brengen bij een nieuwe stichting.

Vanaf februari zijn bij grote regelmaat enkele betrokken wijkbewoners met elkaar in overleg gegaan over het vorm- en inhoud geven aan deze nieuw op te richten stichting. Sommige van hen zijn nu ook lid van een van de vele verenigingen en stichtingen die deze mooie wijk telt. Allen zijn betrokken bij Rijpelberg om de leefbaarheid van de wijk verder uit te bouwen.

 

Op dit moment is aan de leden van de WVR de uitnodiging verstuurd om tijdens de Algemene Ledenvergadering van 08 juni in te stemmen met het ontbinden van de vereniging en het overdragen van de doelstelling en de activiteiten aan de nieuwe stichting.

De oprichting van deze stichting en het laten passeren van de statuten bij de notaris zijn in dezelfde periode gepland. De naam van deze stichting is nog niet vastgesteld. Later dit kalenderjaar willen we met een ludieke actie u betrekken bij de definitieve naamgeving.

 

Het is dus nu zo geregeld, dat het beheer van het wijkhuis, de communicatie en de activiteiten door kunnen blijven gaan.

We wensen u een fijne wijk die bruist van de activiteiten en deelnemende wijkbewoners.

 

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met

AWM@rijpelberg.nl of CharlTin@rijpelberg.org of Stichting@rijpelberg.com

 

 

 Niet gevonden

REAGEREN? klik HIER Top