RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond
print

Milieu & Overlast

Grof huisvuil storten

Kringloopwinkel, tel. 0492-546893 

Geluidshinder straaljagers (klachten), tel. 0800-0226033

Processierups ontdekt? Info en meld digitaal bij gemeente a.u.b.

 

Websites over alle aspekten van milieu:
http://www.milieucentraal.nl/

http://www.greenpeace.nl/

 

Websites over geluid en geluidshinder algemeen:
http://www.nsg.nl/main

Websites over geluid en geluidshinder van vliegtuigen:
http://www.luchtmacht.nl/main/veiligheidenmilieu/
geluidshinder/klachten.html

 

Top