RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond
U bent nu bij Servicepagina's

print

Hondenbeleid

Rijpelberg hondvriendelijker

Begin dit jaar is in de wijkraad met de gemeente Helmond meegedacht over mogelijkheden om Rijpelberg hondvriendelijker te maken.

Naar aanleiding daarvan is de werkgroep Hondenbeleid Rijpelberg opgericht.

Na de zomer heeft de werkgroep de gemeente concrete voorstellen gedaan om op verschillende plekken in Rijpelberg depodogs (afvalbakken met een zakjesautomaat) te plaatsen en vervuilde plekken aan te pakken.

Alle ideeën zijn inmiddels door de gemeente verwerkt op een plantekening.

Hierin wordt voorgesteld:

-         verbodsgebieden op te heffen, behalve kinderspeelplekken en het Broedersbos.

-         verbetering van uitlaat- en loslaatstroken

-         plaatsen depodogs

Bent u nieuwsgierig naar de veranderingen bij u in de buurt?

U kunt de plannen vanaf 4 januari 2010 bekijken in Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 of onderaan deze pagina en uw reactie doorgeven aan een van de leden van de werkgroep. Ook uw ideeën zijn van harte welkom! Email naar: lenie@weijnen.info

In januari wordt het plan ter goedkeuring aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd voordat de aanleg begint.

De depodogs worden direct na de jaarwisseling in januari geplaatst.

Honden en hun baasjes krijgen door het opheffen van verbodsgebieden meer mogelijkheden om een ‘blokje om’ te maken.

De gemeente wil op deze manier ook Rijpelberg hondvriendelijker maken en goede voorzieningen bieden.

Door het de baasjes van honden makkelijk te maken, willen we bereiken dat iedereen zich aan de regels gaat houden en hondepoep netjes opruimt waar dat moet.

Gooi dus het zakje met hondenpoep niet zomaar weg, maar gooi het in een prullebak of depdog!

Zo wordt het voor iedereen in de wijk schoner en prettiger.

Top