RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond
print

Gevaarlijke fietspadkruisingen

Toezeggingen van gemeente
Een deel van de aanbevelingen uit het onderzoek zal. Lees verder

 

Onderzoek naar en voorstel tot verbetering van de verkeersveiligheid ter plaatse van alle 17 - tevens levensgevaarlijke (op3 na) - kruisingen van voorrangsfietspad met verkeersweg in Rijpelberg.
 

Door een inwoner van Rijpelberg werd ik attent gemaakt op de gevaarlijke situaties ter plaatse van kruisingen van voorrangsfietspaden met snelverkeer. Al jaren geleden is hier veel over te doen geweest, echter tot nu toe zonder resultaat. Ik heb besloten deze problemen in kaart te brengen en mijn bevindingen via de Wijkraad Vereniging Rijpelberg (WVR) bij de gemeente aan te bieden.

Hopelijk zal de gemeente hier gehoor aan geven en kunnen fietsers in het vervolg weer veilig gebruik maken van de fietspaden. 

Gevonden en gefotografeerd (68 foto's) zijn de volgende kruisingen.
 

1 Gooisehof - Voorste Straakven
2 Nemelaerhof - Scheidijk
3 Veluwehof - Brempad
4 Veluwehof - Voorste Straakven
5 Peelhof - Voorste Straakven
6 Baroniehof - Overloop
7 Meijerijhof - Raktpad
8 Twijnsterhof - Achterste Straakven
9 Volderhof - Brempad
10 Kaarderhof - Brempad
11 Glanzerhof - Rijpelbergseweg
12 Drenthehof (klein) - Straakven
13 Drenthehof (groot) - Straakven
14 Limburghof - Straakven
15 Jan van Vlissingenhof - Berkendonk
16 Jan de Withof - Berkendonk
17 Flevolandhof - Limburghof


Probleemschets.

 
Wil een automobilist voorrang kunnen geven, zal hij eerst moeten kunnen zien of er verkeer aankomt.

Staande met de bumper van mijn auto voor de haaietanden van het voorrangsfietspad zou je dus behoorlijk zicht moeten hebben vanuit de bestuurderspositie.

Blijkens de foto's genomen door de bestuurder vanaf die positie is er op iedere kruising sprake van geen of onvoldoende zicht in één of beide richtingen. In sommige gevallen zelfs niet meer dan 1 of 2 meter. Zie foto's 4a,5a,10a,10c

Je kunt dan niet anders dan op goed geluk gas geven. . . . . . .

  

Situaties en aanbevelingen.
 

Alle kruisingen (behalve nrs.1,2 en 6) zijn onoverzichtelijk, maar niet altijd in gelijke mate, niet altijd om dezelfde reden en ook niet altijd in beide richtingen.

 
Oorzaken van onoverzichtelijkheid:

 
-Gemeentelijke beplanting.

 
Er is sprake van gemeentelijke beplanting op alle kruisingen, maar niet overal in beide richtingen.

 
-Particuliere beplanting

 
Hiervan is vermoedelijk sprake - legaal of illegaal - op kruisingen nrs. 1,4,5,7,9,11 in één richting.

Na verificatie kan mogelijk in overleg met de grondeigenaar naar een oplossing worden gezocht.

Dit is dan een taak van de gemeente aangezien zij destijds deze grond niet had mogen verkopen in verband met verkeersveiligheid.

 
-Bebouwing

 
Nr.8 is niet alleen onoverzichtelijk door bebouwing, waar niets aan te doen is, maar ook door een schutting waar mogelijk wel iets aan te doen is.

Als zij legaal is zou de gemeente mogelijk een paar meter grond kunnen terugkopen.

Blijkt zij illegaal dan kunnen mogelijk stappen worden ondernomen.

 

Algemene aanbevelingen en perspectief.

 
Op grond van empirisch onderzoek en inschattingen vanaf de bestuurderspositie is een strook met onbelemmerd zicht van minstens 1.80m breed en 10m lang nodig links en rechts van de auto. Het meest belangrijk hierbij is de 1,80m breedte. In de lengte mag de strook eventueel wigvormig uitlopen. Deze strook dient bij voorkeur uitsluitend gras als begroeiing te hebben en zeker geen opgaande struiken. Lage struiken kunnen eventueel wel, maar moeten dan met het oog op kleine kinderen op een kinderfiets via een maandelijkse snoeibeurt op maximaal 60 cm gehouden worden. Beter en goedkoper is het deze stroken vrij te maken van struikgewas wat blijkens foto's 3a,7a,9d,12b een overzichtelijke situatie geeft en er toch evengoed fraai uitziet. Ook de fietser ziet dan de stilstaande auto.Stopborden die nu eigenlijk absoluut geplaatst zouden moeten worden zouden dan achterwege kunnen blijven. In winkelcentrum Brouwhorst  kruising Rijnlaan-Overloop staat zelfs een stopbord terwijl de situatie daar redelijk overzichtelijk is.

Ik beschrijf hier een wenselijke situatie in het veld geschat. Mogelijk en naar ik mag hopen zijn hier al ambtelijke richtlijnen voor. Zoja als deze zouden zijn toegepast zouden deze schattingen niet nodig zijn geweest. Zo nee, misschien gaat er dan nu iets veranderen.

Als er niets verandert is het slechts wachten na vele ongelukken op dat ene ongeluk met dodelijke afloop.

 
Met deze inventarisatie in de hand zal het in de toekomst makkelijker zijn de kruisingen te monitoren en verval van veiligheid aan de kaak te stellen.   

Inventarisatie.

        Overzicht gem.bepl. part.bepl.
1 Gooisehof - Voorste Straakven ok 2x 2x
2 Nemelaerhof - Scheidijk ok 4x  
3 Veluwehof - Brempad   4x  
4 Veluwehof - Voorste Straakven   1x 3x
5 Peelhof - Voorste Straakven   3x 1x
6 Baroniehof - Overloop ok 4x  
7 Meijerijhof - Raktpad   3x 1x
8 Twijnsterhof - Achterste Straakven   2x zie tekst
9 Volderhof - Brempad   3x 1x
10 Kaarderhof - Brempad   4x  
11 Glanzerhof - Rijpelbergseweg   3x 1x
12 Drenthehof(klein) - Straakven   4x  
13 Drenthehof(groot) - straakven   4x  
14 Limburghof - Straakven   4x  
15 Jan van Vlissingenhof - Berkendonk   4x  
16 Jan de Withof - Berkendonk   4x  
17 Flevolandhof - Limburghof   4x  

Har Dirkx

(27 juni 2007)

Top