RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond
print

Rapport onveilige verkeerssituaties

Rapport onveilige verkeerssituaties in Rijpelberg.
 

Inleiding.
 
Hoewel al langer gewerkt werd aan een inventarisatie van alle gevaarlijke verkeerssituaties in Rijpelberg was een verzoek van de gemeente de directe aanleiding om nu voortvarend door te tasten. Zij heeft bij de wijkvereniging de vraag neergelegd om alle gevaarlijke verkeerssituaties - voor zover bekend -  op een kaart aan te geven. Ik houd niet van half werk en heb een inventarisatie gemaakt van alle situaties op en aan de Weg door de Rijpel. Aangevuld met een eerder rapport (2007) over gevaarlijke fietspadkruisingen in Rijpelberg kunnen nu heel wat - maar nog niet alle -  gevaarlijke punten op de kaart aangegeven worden.

 
Verslag.

 1. Op en aan de Weg door de Rijpel (WddR)

 
Gevaarlijke situaties wat betreft afslaand verkeer(alle situaties betreffen links afslaand. Rechts afslaand wordt vooralsnog als voldoende veilig beschouwd):

 
Komend vanuit een zijweg de WddR opdraaiend zijn de gevaarlijkste punten:

 

1.     IN een binnenbocht de WddR opdraaiend. Deze situatie is extreem onoverzichtelijk en gevaarlijk. Zij komt alleen voor bij zijweg/uitgang Spinsterhof.

2.     NABIJ een binnenbocht de WddR opdraaiend. Deze situatie doet zich voor bij de uitgangen  Rakthof, Jan Bungenershof, Sallandhof (brievenbus),  Sallandhof (middelste) en is  matig overzichtelijk, maar het oprijden van een voorrangsweg vanuit stilstand vergt meer overzicht dan hier geboden wordt. Het is een heel gevaarlijke situatie.

(Voor een overzicht van alle zijwegen zie tabel 1)

 

Rijdend op de WddR van west naar oost:

1.     vanaf  WddR IN een bocht een zijweg indraaiend. Deze van zichzelf al extreem onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie doet zich tot overmaat van ramp voor op de drie scherpste (90˚) bochten die de WddR rijk is. In volgorde van toenemende onveiligheid zijn dat Gooisehof(Bakelsbos), Hollandhof(scouting) en Jan de Withof.

2.     vanaf  WddR NABIJ een bocht een zijweg indraaiend. Deze situatie komt vaak voor. Onvoldoende veilig zijn Volderhof en Rakthof.

(Voor een overzicht van alle afslagen zie tabel 2)

  

 

Rijdend op de WddR van oost naar west

1.     vanaf  WddR IN een bocht een zijweg indraaiend.  Meteen al de eerste afslag Baroniehof laat zien hoe het overal zou moeten zijn. Overzichtelijk en veilig door brede middenberm. Verder geen probleemsituaties.

2.    vanaf  WddR NABIJ een bocht een zijweg indraaiend. Sallandhof(brievenbus), Jan Bungenershof, Spinsterhof zijn buitengewoon gevaarlijk. Verder geeft  Sallandhof(Broedersbos) geen goed gevoel.

(Voor een overzicht van alle afslagen zie tabel 3)

 

Gevaarlijke situaties als gevolg van te hoge snelheden

Van de vijf 90˚ bochten worden er drie met grote snelheid genomen. Het gebeurt herhaaldelijk dat auto's uit de bocht vliegen. Hierbij zijn voetgangers, voor- en achtertuinen niet veilig. Schuttingen  en tuinhekjes worden aan puin gereden. Er zijn gelukkig nog geen onschuldige slachtoffers gevallen.

Het zijn dezelfde bochten waar ook nog eens geen overzicht is. Jan de Withof, Hollandhof(scouting), Gooisehof(Bakelsbos)

Uiteraard wordt de snelheid op de minder bochtige delen door sommigen nog wat opgevoerd, zodat er maar weinig plaatsen overblijven waar veilig overgestoken kan worden door fietsers en voetgangers. Zelfs niet op een oversteekplaats als die dicht bij een bocht ligt.

 

 

2. De 17 voorrangsfietspadkruisingen.

Zie afzonderlijk rapport:  Onderzoek naar en voorstel tot verbetering van de verkeersveiligheid ter plaatse van alle 17 - tevens levensgevaarlijke (op3 na) - kruisingen van voorrangsfietspad met verkeersweg in de Rijpelberg.

(juni 2007)

  

3. Fietspadkruisingen / Voetgangersoversteekplaatsen op de WddR

nog uit te werken

 
Conclusie.

De onveiligheid is een combinatie van onoverzichtelijkheid, te hoge snelheden en overschrijdingen van het wegmidden. De veiligheid is dus gediend met beter snoeiwerk, een lagere maximumsnelheid, gescheiden rijstroken en het hoekiger maken van de wegversmallingen zoals in veel gemeentes gebeurt. Op zijn minst ter plaatse van de gesignaleerde gevaarlijke plekken. Deze 'heerlijke racebaan met zijn lekkere bochten en soepel te nemen vluchtheuvels' hoort niet in een woonwijk.

Uitsluitend handhaven van 50km is voor die plaatsen echt niet voldoende. Op de gevaarlijkste plaatsen zullen dus ook technische aanpassingen onvermijdelijk zijn, waarbij de afslag Baroniehof (partyservice) als lichtend voorbeeld kan dienen.

 
Aanbevelingen.
 
-de 3 allergevaarlijkste punten.

Vooral knooppunt Hollandhof(scouting) biedt door de ruime ligging mogelijkheden a la Baroniehof (partyservice). In het geval van Gooisehof(Bakelsbos) zal dit misschien wat meer denkwerk vereisen in verband met de wat beperktere ruimte. Voor de Jan de Withof zal door zijn compactheid naar andere middelen gegrepen moeten worden om tot een acceptabel veiligheidsniveau te komen. Een eenvoudige rijstrook scheiding is wel het minste wat er moet gebeuren.

 
-de zijwegen nabij de gevaarlijkste punten.

Van groot belang bij verbeteringen aan de hiervoor genoemde drie punten is dat het mes aan twee kanten snijdt. Namelijk de op de tweede plaats staande gevaarlijkste punten op de WddR ontstaan juist door deze drie genoemde punten. Om duistere redenen heeft men in het verleden gemeend slechts twee van de vier uitgangen veilig te maken, maar de twee anderen niet. Voor en voorbij Hollandhof(scouting) zijn uitgang Drenthehof  en Utrechtplein dus al in het verleden veilig gemaakt door ze te voorzien van een vluchtheuvel, maar Sallandhof(brievenbus) niet en ook Jan Bungenershof niet. Ook deze twee worden veiliger als de bochten worden aangepakt.

 

-Uitgang Rakthof

op een of andere manier de snelheid verlagen van het verkeer komend van Baroniehof

  

-Uitgang Spinsterhof

zeer gevaarlijk. Oplossing: Snelheid beperken van verkeer komend van Twentehof

 
-Algemeen.

Voorkomen moet worden dat binnenbochten genomen kunnen worden, ongeacht snelheid. Dus zoveel mogelijk gescheiden rijstroken creëren.

De algehele maximum snelheid moet verlaagd worden of ter plekke van vluchtheuvels door een wat scherper en hoekiger aanleg beperkt worden. (talloze voorbeelden gezien in andere gemeenten). Dit voorkomt bezwaren van Hermes OV, politie, ambulance en brandweer.

 

 

Bijlagen.

Tabel 1 (Komend vanuit een zijweg de WddR opdraaiend)

 Achtereenvolgende zijwegen van de WddR, gaand van oost naar west

 
Zijweg/uitgang                                  cijfer (1=extreem gevaarlijk, 10= veilig)

 
1.Baroniehof                                     10

2.Rakthof                                             2

3.Jan Bungenershof                         1

4.Jan de Withof                                  8

5.Jan van Vlissingenhof                   7

6.Theo Dreiessenhof                        8

7.Utrechtplein                                     5

8.Hollandhof (Frieslandpad)           5

9.Hollandhof (scouting)                    5

10.Drenthehof                                     6

11.Groningenhof                                7

12.Twijnsterhof                                   8

13.Spinsterhof                                    1

14.Twentehof                                      6

15.Scheerderhof                              10

16.Volderhof                                     10

17.Sallandhof (brievenbus)             2

18.Gooisehof (Bakelsbos)              6

19.Sallandhof (middelste)               3

20.Gooisehof(middelste)                 9

21.Sallandhof (broedersbos)        10

22.Gooisehof(broedersbos)            7

23.Rijpelbergseweg                        10

24.Bouvignehof                                 10

25.Betuwehof                                      8

26.Nemelaerhof(brievenbus)           6

27.Veluwehof                                       8

28.Nemelaerhof                                  9

29.Eymerickhof                                    7

30.Peelhof                                            7

31.Baroniehof                                    10      

 

 

Tabel 2.

Afslaand verkeer vanaf WddR gaand van west naar oost

 
afslagen                                            cijfer (1=extreem gevaarlijk, 10= veilig)

 
1.Eymerickhof                                      8

2.Nemelaerhof                                  10

3.Nemelaerhof(brievenbus)             6

4.Bouvignehof                                      9

5.Rijpelbergseweg                           10

6.Gooisehof(Broedersbos)             10

7.Gooisehof(middelste)                   10

8.Gooisehof (Bakelsbos)                   2

9.Scheerderhof                                  10

10.Volderhof                                         5

11.Drenthehof                                      8

12.Hollandhof (scouting)                   1

13.Hollandhof (Frieslandpad)           8

14.Jan van Vlissingenhof                   6

15.Jan de Withof                                  1

16.Rakthof                                             4

 

 Tabel 3.

Afslaand verkeer vanaf WddR gaand van oost naar west

 
afslagen                                            cijfer (1=extreem gevaarlijk, 10= veilig)

 
1.Baroniehof                                        10

2.Jan Bungenershof                            4

3.Theo Driessenhof                             6

4.Utrechtplein                                        9

5.Groningenhof                                     8

6.Twijnsterhof                                        7

7.Spinsterhof                                         4

8.Twentehof                                           9

9.  Sallandhof (brievenbus)                3

10.Sallandhof (middelste)                  8

11.Sallandhof (broedersbos)             5

12.Weg door de Rijpel                       10

13.Betuwehof                                       10

14.Veluwehof                                         6

15.Peelhof                                              6

16.Baroniehof                                      10

 

 

De situaties die met een onvoldoende zijn beoordeeld

(1=extreem gevaarlijk, 10= veilig):

 

                                                           Tabel 1           tabel 2            tabel 3

Rakthof                                              2                     4                     -

Jan Bungenershof                           1                     -                      4

Gooisehof (Bakelsbos)                   -                      1                     -          

Volderhof                                            -                      5                     -          

Hollandhof (Frieslandpad)             5                     -                      -

Hollandhof (naar Scouting)            5                     1                     -          

Utrechtplein                                       5                     -                      -

Sallandhof (brievenbus)                 2                     -                      3

Sallandhof (middelste)                   3                     -                      -

Sallandhof (Broedersbos)              -                      -                      5         

Jan de Withof                                    -                      1                     -

Spinsterhof                                        1                     -                      4

 

 

Har Dirkx (24 maart 2008)

Top