RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond


print

Geschiedenis van Rijpelberg

De geschiedenis van Oud en Nieuw Rijpelberg. Een aantal mensen uit de ABCD groep Actief Rijpelberg had er zin in om een 'Kleine geschiedenis van Rijpelberg' te schrijven en die beetje bij beetje op de website te plaatsen. We doen zelf onderzoek, maar we plaatsen ook geschikte artikelen van anderen (met toestemming).
De werkgroep ging enthousiast van start op onze 1e bijeenkomst 28 mei 2008.
Sinds die tijd hebben we al heel wat bijeenkomsten gehad. We zijn voortdurend op zoek naar interessante onderwerpen. Alle inbreng is hiervoor welkom. Geef onderwerpen, tips en wetenswaardigheden door a.u.b. Of beter nog, doe mee!

Gevraagd: oude foto's, landkaarten en stadsplattegronden van Helmond en Rijpelberg.
(Brouwhuis, Vlierden en Bakel zijn ook welkom)
Heeft u iets dergelijks in huis laat het ons dan weten. Wij maken een copie of scan als u dat wenst. Mail naar hardirkx@online.nl

Werkgroep 'De geschiedenis van Rijpelberg'

Over de volgende onderwerpen hebben we artikelen geplaatst, zoveel mogelijk in chronologische volgorde:

U kunt naar:

 

De volgende onderwerpen zitten wel in de pen, maar we hebben nog niet voldoende materiaal verzameld of het is nog niet voldoende uitgewerkt om te publiceren.

- bestuurlijke samenhang van Rijpelberg met Vlierden, Brouwhuis, Schouw e.d. door de eeuwen heen
- Allodium Rijpelberg
- Lourdesgrotjes in het Bakelsbos. Waar komen die vandaan?
- Zustersbos. Ook leuk als het onzin blijkt te zijn. (blijkt geen onzin te zijn)

- het voormalige woonwagenkamp
- de nertsfarm aan het Straakven
- de motorcrossbaan ter plaatse van het Drenthehof
- Waterleiding/pompstation
- foto's verzamelen en op de site plaatsen (wie heeft oude foto's?)
- geschiedenis van 'In de Villa' (later 'Prinsheerlijk', daarna 'de Clown').

- tijdpad ontwikkeling S23>PW205>N279>A?

 

Top