RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond


print

Hoe oud is Het Oude Pad?

Om dit artikel goed te kunnen volgen zul je er zo nu en dan een kaart bij moeten pakken. Je vindt ze in ons item 'kaarten en plattegronden'.
In 1840 is het Rijpelbergse deel van de Brouwhuise Heide nog bijna helemaal intact met slingerende paden over de droge delen van de heide. Het oude verbindingspad van Brouwhuis naar Bakel via Rijpelberg lag in het oosten ongeveer ter hoogte van het huidige fietspad Berkendonk. Heel de wijk Rijpelberg bestond uit heide. Alleen in het uiterste ZW is het begin van de Scheidijk te zien. Links er van liggen nu de sportvelden. Dit gedeelte markeert de eerste verkaveling. Van alle paden die ooit op de heide lagen is er behalve de Weg naar Bakel tegenwoordig geen een overgebleven na de verkaveling die begon ca. 1835. Er werd  verkaveld in 2 delen. Westelijk vanaf de nieuwe verlengde Scheidijk en een zuidelijke verkaveling vanaf de bestaande Deurneseweg. Waar deze verkavelingen elkaar raakten in de ZW hoek ontstond een schuin patroon ZW-NO georiënteerd.

Het zuidelijke deel van het Oude Pad.
Als je het huidige Oude Pad projecteert op de kaart van 1875 zou je met veel goede wil kunnen zeggen dat het meest zuidelijke deel vanaf de Scouting tot aan de Rijpelbergseweg in de buurt ligt van een anoniem heidepad. Maar niet op precies dezelfde locatie of met dezelfde oriëntatie. Het Oude Pad ligt tegenwoordig precies parallel aan de Scheidijk. Het heidepad lag anders georienteerd.

Het noordelijke rechte fietspad naar de fietsersbrug.
Het is niet eens duidelijk of dit deel tegenwoordig officieel Oude Pad heet. Op de ene kaart wel, op de ander niet. Google Earth bijvoorbeeld geeft aan Rayse Hei, Michelin noemt het Het Oude Pad. Hoe dan ook, het is niet zo belangrijk. Op de kaart van 1875 neemt het heidepad ter hoogte van de Rijpelbergseweg een draai naar NO. Er is geen enkel pad zichtbaar richting de huidige fietsersbrug.

Tenslotte.
Het is bepaald niet ongebruikelijk dat bij het zoeken naar namen binnen nieuwe verkavelingen gekeken wordt naar voor de hand liggende namen. Dat het Oude Pad in het Zuidelijke deel deze naam heeft gekregen is dan ook niet verwonderlijk aangezien het een bestaand slingerend heidepad kruiste. Kortom dit mooie zuidelijke deel door het bos over de zandverstuiving zou je met enige goede wil minstens 200 jaar oud kunnen noemen. En dat is 'best oud'.

Er is ook geen enkele aanwijzing dat het pad een verbindingsweg was tussen boerderijen, want er staat geen enkele bebouwing op de oude kaarten. Eerder was het een pad zoals je ze ook ziet op bijvoorbeeld de Strabrechtse Hei. Gewoon een paadje om met droge voeten de hei over te kunnen steken zonder om de lopen.

Zoals altijd zijn reacties zeer welkom. hardirkx@online.nl

Top