RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond


print

Ontwikkeling van het landschap

Opmerkingen na vergelijk van de kaarten 1853, 1868, 1875, 1901, 1906, 1921, 1925,1939,1945,1961 en 1970

- na 1875. de grote ontginningen zijn laat begonnen.
- tussen 1875 en 1898. Aanleg Rijpelbergseweg over de hei. Eerste directe en rechte verbinding met Helmond.
- tussen 1875 en 1898. Aanleg Berkendonk over de hei. Eerste rechte verbinding met Brouwhuis
- Deze zeer oud geachte wegen zijn inclusief het 'Oude pad' dus vrij jong

- 1898. De padenstructuur van het huidige Rijpelberg is vastgelegd

-na 1906. ontbossingen langs de Fieslandweg en Deurneseweg

-na 1906. bosaanplant met brandgangen in het Bakelsbos

-1921 is het zuidelijke deel ontbost en ontgonnen

-1921 is het noordelijke deel  juist bebost geraakt

-1921 situatie lijkt verwisseld in vergelijk met 1906. Waarom?

Had pompstation hout nodig? (bos is heden nog steeds eigendom van Brabant Water)

-1939 top kaart laat nog geen Nieuwe Aa zien

-1945 uit kaart Beisterveldse Broek blijkt dat de Aa (NIET Nieuwe Aa) er kaarsrecht ligt zoals we hem nu kennen (deze kaart is zeker van voor 1948 omdat de kapel er nog niet staat. Deze werd in 1948 gebouwd)

de Rijpelbergse weg over de voormalige hei vanaf broedersbos richting Rijpelberg is dus pas tussen 1875 en 1898 aangelegd. Waarschijnlijk nog steeds een zandpad, maar wel rechtdoor naar rijpelberg. Ik ben benieuwd naar tussenliggende kaarten. Is het in één keer gebeurd of zoals tot aan het broedersbos telkens een stukje met de ontginningen mee.


Van de oude verbinding met Brouwhuis bleef steeds minder over. In de planning van de ontginning zit de nieuwe verbinding besloten. Een mooi voorbeeld van lange termijn planning. 50 jaar vooruitkijken.

**********************

Het volgende artikel is uit Helmonds Heem 1994-3
 

 

Top