RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond


print

ABCD Bulletin 3

ABCD groep Actief Rijpelberg, bulletin nr.3

 

Ga direct door naar de volgende paragraaf als u ons bulletin nr. 2 al gelezen hebt.

 

Samenvatting uit bulletin nr.2.

In 2007 heeft een groep enthousiastelingen het nieuwe ABCD initiatief voor onze Rijpelberg  opgestart. Het ABCD initiatief heeft de naam ABCD groep Actief Rijpelberg gekregen. Waar staat dat voor en hoe werkt het? ABCD staat voor Actief Bewoners Capaciteiten Doorverbinden en bedoelt het leven in de wijk aantrekkelijker en minder anoniem te maken. Ons staan tal van initiatieven voor ogen die door u en uw geestverwanten (die u nu nog niet kent) kunnen worden gerealiseerd. Inderdaad u leest het goed. De bewoners van de Rijpelberg zullen het samen zelf gaan doen. Maar hoe kent u degenen met overeenkomende kennis en interesses? De initiatiefgroep helpt  en maakt middels vragenlijsten en interviews een inventarisatie van in de wijk aanwezige kennis en interesses. Want ABCD werkt alleen als mensen van elkaars bestaan en interesses op de hoogte zijn.  Bel of email dus voor een vragenlijst. We geven de lijst bij u af om zelf in te vullen of we doen het samen. Voorbeelden van mogelijke initiatieven vindt u in de vragenlijst, maar eigen ideeën kunt u er net zo goed in kwijt. Einde samenvatting.

 

LAATSTE NIEUWS

 

De Website voor Rijpelberg is een feit. Waar ik in bulletin 2 nog een lans voor moest breken is nu als speerpunt van de ABCD groep Actief Rijpelberg in een recordtempo en met vereende krachten van de grond getild. We zijn er trots op de website aan u te kunnen presenteren.

Het webadres is www.rijpelberg.info. Het is een heel complete site geworden, precies zoals de bedoeling was, waar naast het laatste Rijpelnieuws en alle georganiseerde activiteiten ook tal van leuke en handige links te vinden zijn zoals een radio voor tijdens het surfen en allerlei gidsen. Te veel om op te noemen. Goede ideeën? Laat het ons weten. Wil je meedenken? Des te beter. Mail naar wvrijpelberg@gmail.com.

Een website is natuurlijk nooit af, zoals de altijd input vragende pagina’s voor laatste nieuws, evenementen en sportverslagen.

Er zijn nog mensen nodig die specifieke pagina’s willen onderhouden. Bijvoorbeeld:

1. Voor een nog op te zetten sportpagina met sportverslagen en het laatste sportnieuws

2. Voor de rubrieken Evenementen agenda en Laatste nieuws is er behoefte aan iemand die goed op de hoogte is van Rijpelbergse activiteiten en die deze informatie in artikelvorm  kan aanleveren.

2. We zoeken een jongere die de pagina van ‘OJC Plein 1’  leuk kan invullen of er leuke stukjes over kan schrijven.

Een van de aanleidingen om de website te gaan maken was het opzetten van een soort gele gids voor Rijpelberg. Het is de goudgele Rijpelgids geworden, die natuurlijk nog gevuld moet worden met adressen, maar hij groeit met de dag. Om aan te melden lees de speciale bijlage elders in dit Hofkompas of ga direct naar de site > ‘sponsors & gratis gidsvermelding’

Een natuurpad in het Broedersbos. Ook dit initiatief is uit de startblokken. Het gaat om het uitzetten en inventariseren van een interessant pad voor ontspanning en educatie van jong en oud. Er zit aanvankelijk deze fysieke kant aan, maar later ook een organisatorische kant. Folders en beschrijvingen maken, groepen en schoolklassen begeleiden en nog veel meer. Er wordt aan gewerkt, maar er zijn nog mensen nodig. Bel of mail naar tel. 510690; ingrid.boesten@swhhelmond.nl  of kom 1 maart a.s. naar de startconferentie Aangenaam Rijpelberg. Hier zullen een vijftal thema’s bediscussieerd gaan worden, waaronder de toekomst van het Broedersbos en het daarin gedachte natuurpad. Aan deze startconferentie zal in dit Hofkompas nog extra aandacht besteed worden.

Voortuinwedstrijd. In dit bulletin ga ik de bloemetjes buitenzetten. Nou ja, niet ik,maar u. En eerlijk is eerlijk. Een goed idee is een goed idee. In Dierdonk is het een succes. De Voortuinwedstrijd. Wie heeft de mooiste voortuin? Wat hebben we hiervoor nodig. Mooie tuinen natuurlijk, maar ook mensen die het organiseren en een deskundige jury. Zoiets stamp je niet even uit de grond. Dat vergt voorbereiding. Dat weten tuinliefhebbers als geen ander. Heb je zin om dit mee te organiseren? Bel of mail naar tel. 510690 ; ingrid.boesten@swhhelmond.nl

Activiteiten voor jongeren door jongeren zou een belangrijk nieuw initiatief kunnen vormen. Een geweldige kans voor jongeren gaat zich voordoen op de genoemde startconferentie. Dan is dit één van de vijf discussiethema’s. Dus jongeren laat op 1 maart horen waar jullie interesses liggen en wat jullie missen in Rijpelberg. Na de conferentie kom ik daar dan in een volgend bulletin op terug. Meer informatie over de startconferentie vind je op de site.

 

We gaan ervoor, voor een fijnere Rijpelberg. Laat van je horen! 

HD Top