RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond


print

ABCD Bulletin 7

Volgende ABCD bijeenkomst: 3 september in de Brem 20.00 uur


www.Rijpelberg.info

De website voor de Rijpelberg biedt steeds meer informatie en wordt steeds vaker bekeken. Er zijn een aantal nieuwe items toegevoegd, zoals een ideeënbus, een vrijwilligers vacaturebank en een opiniepagina waar u uw mening over actuele zaken kunt geven. Verder zijn er rubrieken met het laatste Rijpelnieuws, de agenda, de goudgele Rijpelgids, hobbies en alle overige wijkinformatie. Vergeet vooral ook niet te kijken bij ‘Ik zoek iets te doen in Rijpelberg, maar wat...?

Werkgroep ‘De geschiedenis van Rijpelberg’

De werkgroep ging enthousiast van start op onze 1e bijeenkomst 28 mei jl.

Voorlopig gaan we ons bezighouden met de volgende onderwerpen:

 

1 prehistorie van het gebied. Archeologie. Zijn er vondsten bekend?

2 samenhang van Rijpelberg met Vlierden, Brouwhuis, Schouw e.d. door de eeuwen heen

3 Allodium Rijpelberg

4 Ontwikkeling huidig Rijpelberg.

5 Kapelleke St. Jozef.

6 Lourdesgrotjes in het Bakelsbos. Waar komen die vandaan?

7 Zustersbos. Ook leuk als het onzin blijkt te zijn

8 Broedersbos

9 Waterleiding/pompstation

10 De Aa en de kanaalomleiding

11 vliegveld Rijpelberg

12 Kunstobjecten in Rijpelberg inventariseren

13 kaarten verzamelen (wie heeft oude kaarten?)

14 foto’s verzamelen (wie heeft oude foto’s?)

15 geschiedenis van ‘In de Villa’ (Prinsheerlijk).

 

Als iemand mee wil doen of over bovenstaande onderwerpen bijzondere informatie heeft neem dan contact op met Har Dirkx, email: hardirkx@wanadoo.nl ; tel. 512595

 

Wandelgroep ‘Nordic Walking’
Wij lopen elke donderdag om 19.00 uur onder begeleiding.

Wie mee wil doen, dient om 19.00 uur op de Wederhof te zijn vóór  cafetaria de Bonte Plu.

We zijn om 20.00 uur weer terug. Kosten €1,50. TOT ZIENS!

Mieke de Vries, email: H.VRIES123@CHELLO.NL  ; tel. 559730

 

Wandelgroep ‘Sportief wandelen’

De nieuwe wandelgroep ‘Sportief Wandelen’ stapt elke donderdagochtend  een uurtje lekker door. Start 9.30 uur vanaf de Brem, Rijpelplein 1.

We zijn weer terug om 10.30 uur. Geen kosten. Bij regen lopen we niet.

Liesbeth Janssen, email: c.janssen1@upcmail.nl  ; tel. 772516

 

Open HuiskamerKunstdagen voor jong en oud

Volgende bijeenkomst 30 juni; 20.00 uur in de Brem 

Tijdens de bijeenkomst van 19 mei jl. bleek dat we waarschijnlijk een tiental presentaties georganiseerd krijgen, wat genoeg is om een leuke route te maken. Een paar presentaties extra zou echter wel fijn zijn. We zoeken nog jong en oud die een mini voorstelling in eigen huis willen geven. Toneelstukje, muziek, dansen, zingen, rappen, voorlezen, ballet, enz. Alles is mogelijk. Wil je wel iets doen, maar kan het niet in je eigen huis? Geen probleem. We mogen gebruik maken van andere ruimtes. Heb je hulp nodig?  Het Kunstkwartier biedt professionele begeleiding. Deelname is gratis.

Plaats: De Brem, 20.00uur.

Uitgebreide informatie is te lezen op www.rijpelberg.info > ‘laatste Rijpelnieuws’.

Wanda Hendrickx, email: wanda@ckx.nl ; tel. 513409

ABCD: stand van zaken

De bijeenkomst van 3 juni was weer een succes. Ongeveer 30 mensen waren aanwezig om geïnformeerd te worden over de stand van zaken en om eigen ideeën naar voren te brengen. Voor het complete verslag zie www.rijpelberg.info> ‘laatste nieuws’.

In korte tijd zijn al heel wat activiteiten daadwerkelijk gestart:

Muziek, toneel, e.d.(open HuiskamerKunstdagen, zanggroepje, etc.)

Hobby  (keramiekatelier voor kinderen, aquarium, etc.)

De ontwikkeling van een natuurpad

Kinderopvang, peuterspeelzaal (Kidsclub voor groep 3 t/m 6)

Werkgroep ‘De Geschiedenis van Rijpelberg’

Computer en media (computer onderhouden, een eigen website leren maken, etc.)

Sport en beweging (sportief wandelen, nordic walking).

Communicatie (onze website www.rijpelberg.info)

 

Zit er niets voor u bij en u wilt toch iets doen? Kijk op www.rijpelberg.info >’ ik zoek iets te doen in Rijpelberg, maar wat?’

Alle informatie over ABCD groep Actief Rijpelberg vindt u op de website.

Leuk, gezellig, lekker, cool, sportief, leerzaam, enz. We hebben het zelf in de hand.  

We gaan ervoor, voor een fijnere Rijpelberg. Laat van je horen! 

Har Dirkx, email: hardirkx@wanadoo.nl ; tel.512595

Top