RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond


print

Verslag 14 oktober 2009

 ABCD groep Actief Rijpelberg

Verslag bijeenkomst dinsdag  14 october 2009

Aanwezig: Dhr. Jean Weijnen, Mevr. Jeanne Nieuwenhuijsen, Dhr. Jan ter Horst, Dhr. Henk van den Brule,  Mevr. Ine  Berkhout, Dhr. Gerard Nieuwenhuijsen, Dhr. Nico Berkhout, Dhr. Henk Doppenberg, Har Dirkx en Renie Groenendal.
Afwezig m.k.: Dhr. Pierre Verheijen, Mevr. Bernadette Cornelissen, Mevr. Gerda Hajunga, Gerard Jeuken, Mevr.  Maaike der Kinderen, Mevr. Ciska Bartels, Mevr. Riky van Tuyl, Mevr. Lenie Weijnen, Dhr. Martin van Hees, Mevr. Ine van Hees, Mevr. Liesbeth Janssen, , Mevr. Wanda Hendrickx,  Dhr. René Maijs.

1.    Bespreken notulen  30 juni 2009 akkoord.

2.    Stand van zaken activiteiten:
o    De website
De website is  weer bereikbaar. Er wordt aangewerkt de url. www.rijpelberg.nl beschikbaar te krijgen. Bezoekers stabiel op 80 per week gemiddeld.
o    De vacaturebank.
Er komen nog weinig reacties op de vacaturebank. De Vrijwilligercentrale Helmond levert  nog steeds vacatures aan.
o    Ode aan Rijpelberg
Er komen af en toe nog gedichten bij. Har heeft geprobeerd contact te leggen met de basisschool voor “dichtlessen” of voor een gedichtenvoorleesuurtje. Is nog niet gerealiseerd. Misschien is het een idee samen met de scholen de  dichtbundel met kindergedichten aan te vullen en daar samen met de scholen een project van te maken.
o    Het natuurpad .
Het pad is geopend op zondag 27 september door wethouder Frans Stienen. Er waren ongeveer 30 bezoekers. Henk biedt aan nog een pad te beschrijven. Wellicht dat er een zusterpad door het zusterbos kan worden samengesteld? Wie helpt?
o    Kunst in huiskamers
Op 4 october  heeft de tweede huiskamerroute plaats gevonden. Er waren 25 deelnemers op 12 lokaties. 9 vrijwilligers zorgden voor de rondleiding van 151 personen. Ook basisschool De Straap deed mee als lokatie. Er wordt aan gewerkt de activiteit volgend jaar weer door te laten gaan. Voor 1 januari moet duidelijk zijn wat daarvoor nodig is. De werkgroep kan versterking gebruken. Het is leuk om de filmpjes op www.hartvanhelmond.nl te zetten.
Verzoek van Wanda m.b.t. huiskamerkunstroute volgend jaar:
    Ine Berkhout wil gastvrouw zijn.
    Jan ter Horst wil meehelpen als hij niet bij de Bremgalmers zingt
    Renie helpt met selecteren sponsors en zoeken naar gelden
Opmerkingen n.a.v. 4 oktober.
    Helmond TV inzetten
    ‘Helmond film’ wordt geraadpleegd
    Oproep op website vroeg plaatsen
o    Wandelen iedere donderdagmorgen om half 10 vanuit De Brem. 
Liesbeth Janssen gaat door met wandelen op donderdagmorgen half tien. Er waren 5 deelnemers, er zijn 2 afgevallen. 
o    De Kidsclub.
Er komen gemiddeld 40 kinderen en er zijn 6 vrijwilligers. De activiteit is met name een succes omdat het aansluit op de tijd dat de kinderen uit de basisschool komen. De activiteit kan afgevoerd worden van de ABCD-lijst en is nu een reguliere activiteit.
o    Werkgroep geschiedenis Rijpelberg 
De werkgroep is bezig. Er zijn 7 leden.  Men is erg enthousiast bezig met uitzoeken van allerlei wetenswaardigheden b.v. rondom het zusterbos wordt informatie gezocht in Bakel, bij de pastoor, die dan weer doorverwijst naar het archief dat in Gemert zit. Er staan  2 grotjes en een gemetselde beeldensokkel in het bos. Uitgezocht is, dat die gemaakt zijn met afvalstenen van een steenoven uit Deurne. Er is nu ook een wijkkaart met een overzicht van de beelden (en de achtergronden daarvan) en gedenktekens in Rijpelberg. 
    Hobbycllub voor volwassenen. Geen informatie
    Brouwberg.  Is bezig met verschillende activiteiten m.b.t. het bevorderen van groen rondom de wijken Rijpelberg en Brouwhuis. Ze hebben met een kraam op Brouwhorst gestaan en er komen nog andere acties.
    Aquariumwerkgroep.
Jan ter Horst heeft een vijftal mensen gevonden die ervaringen uitwisselen m.b.t. het maken, onderhouden van aquariums. Misschien is het ook mogelijk om de groep uit te breiden met mensen die een terrarium houden. Er worden nog enkele suggesties gedaan m.b.t. een verdere uitwerking. Is het mogelijk in de verzorgingshuizen een aquarium te plaatsen, dat door vrijwilligers wordt bijgehouden? Is het een idee om op de scholen een aquarium te plaatsen en dat door vrijwilligers te laten bijhouden? Misschien is het een idee om een verhalenbundel met belevenissen van aquariumliefhebbers samen te stellen en in Hofkompas te publiceren?

3.    Eventueel nieuw te starten activiteiten.
    Schaken voor kinderen en volwassenen.. Er is het idee geopperd in De Brem een schaak of damcursus voor kinderen te organiseren. Er is bij de Vrijwilligerscentrale een oproep gedaan voor vrijwilligers die les willen komen geven. Er zou ook af en toe een denksport evenement in De Brem kunnen worden georganiseerd (damsimultaan met Ton Sijbrands of een schaaksimultaan met een landelijk bekende schaker).
    Mont Givre. Dit initiatief ligt nu even stil.  Afgesproken wordt om dat in 2010 weer op te pakken. Voorgesteld wordt woensdagavond 10 februari. Het lijstje is nu: Jeanne Nieuwenhuijsen , Jan ter Horst, Gerard Jeuken, Ineke Berkhout, Henk van den Brule 2 , Martin van Hees, Ine van Hees
    20 jaar ’De Rippert’ (stichting Jan Visser Dierenparken) Er wordt geen initiatief ondernomen.
    Verwelkoming van nieuwe bewoners. Lenie Weijnen, Jeanne van den Nieuwenhuis, Ine Berkhout en Mieke de Vries  zijn er mee bezig. 19 november 20.00 in De Brem is de eerste bijeenkomst. We verzamelen alle adressen van nieuwe mensen. Ook Woonpartners is gevraagd de uitnodiging te verspreiden bij de nieuwe mensen in de buurt.
    Tuinen in Rijpelberg. Er wordt nogmaals de aandacht gevestigd op het begrip Tuinen in Rijpelberg. Dat zou kunnen door b.v. contact op te nemen met Groei en Bloei. Een keer een open tuinendag in Rijpelberg??

4.    Evaluatie ABCD tot nu toe.
De evaluatie wordt voor kennisgeving aangenomen. Waar nodig worden er nog enkele gegevens aangepast. Er wordt de komende tijd nog via Hofkompas een PR-actie ondernomen. De enqueteformulieren zijn ingekort en worden vertaald in het Engels, Pools, Spaans en Frans. Die worden vervolgens in Horkompas geplaatst.

5.    Cursussen:
Het is nog mogelijk om je op te geven voor de cursus Burgerparticipatie. Dat moet bij het ROC bij:
b.d.blanken@roc-teraa.nl

6.    Volgende bijeenkomst woensdagavond  3 februari 20.000 in De Brem.


Renie Groenendal (Opbouwwerker SWH Team-Oost)

Top