RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond


print

Verslag 23 juni 2010

      ABCD groep Actief Rijpelberg

Verslag bijeenkomst woensdag  23 juni 2010

Aanwezig: Mevr. Jeanne Nieuwenhuijsen, Dhr. Jan ter Horst,   Mevr. Ine  Berkhout, Dhr. Henk van den Brule, Dhr. Henk Doppenberg, Mevr. Irene Veerman,Dhr. Martin van Hees, Har Dirkx en Renie Groenendal.
Afwezig m.k.:  Dhr.Gerard Jeuken, Dhr. Jean Weijnen, Mevr. Wilma Klaassen, Dhr. Pierre Verheijen, Mevr. Bernadette Cornelissen, Mevr. Gerda Hajunga, Dhr. Ton Sauve, Mevr. Eveline van Hooff, Dhr. Wilfried Mansfelders, Mevr.  Maaike der Kinderen, Mevr. Petra van den Bosch, Mevr. Ciska Bartels, Mevr. Riky van Tuyl, Mevr. Lenie Weijnen, Mevr. Ine van Hees, Mevr. Diny van Hagen, Mevr. Liesbeth Janssen, Dhr.Charles van de Waarsenburg, , Mevr. Wanda Hendrickx,  Dhr. René Maijs, Dhr. Gerard Nieuwenhuijsen, Dhr. Nico Berkhout,

1.    Bespreken notulen   3 februari 2010 akkoord.

2.    Stand van zaken activiteiten:

De website .De website is  weer bereikbaar. Bezoekers stabiel op 80 per week gemiddeld.
Huiskamer kunstroute. De werkgroep is weer gestart. Er is subsidie aangevraagd uit het budget voor bewonersinitiatieven.  De activiteit is ook aangemeld als wijkevenement bij de gemeente. Die aanvraag is afgewezen. De datum voor 2010 is zondag 26 september.  Er wordt gepland op twee routes. Er hebben zich al weer verschillende nieuwe mensen aangemeld. Alle 4 basisscholen in de wijk doen mee. Er is een wedstrijd uitgeschreven voor het ontwerp van de poster en een logo voor de activiteit. Die is gewonnen door Harry van Helvoort.
Het natuurpad . Het boekje met de route beschrijving  is gedrukt en beschikbaar. Het IVN gebruikt de route voor een natuurwandeling.  Er worden voorbereidingen getroffen voor het maken van een route rond de wijken Brouwhuis en Rijpelberg samen. Het boekje wordt ook in de Bibliotheek en de boekhandel gratis aangeboden. (Daar zorgt Jan ter Horst voor)
Aquariumwerkgroep. Er zijn 5 leden. Men komt een keer per maand bij elkaar. In De Brem  is een tweede aquarium geplaatst.  Het is nog een probleem hoe het onderhoud van de aquaria te financieren. Afgesproken wordt dat er een briefje met een begroting wordt opgesteld. Er wordt aan de SWH, de WVR en de SVR een bijdrage gevraagd voor het onderhoud van het aquarium. De werkzaamheden worden door de vereniging uitgevoerd. Het gaat met name om materiaalkosten.
Werkgroep geschiedenis Rijpelberg  De werkgroep is nog steeds enthousiast bezig.  Er is in het Bakels bos een mozaïek gevonden van een vloer van een tuinhuis uit de 20-ger jaren van een groot buiten van Raaijmakers. Er werd geopperd t.z.t. een fototentoonstelling  van het verzamelde materiaal samen te stellen.
Ode aan Rijpelberg. Er komen af en toe nog gedichten bij. Graag nog aanvullen.
De vacaturebank. Er komen nog weinig reacties op de vacaturebank. De Vrijwilligerscentrale Helmond levert  nog steeds vacatures aan. Het is verder belangrijk dat de organisaties in de wijk meer gebruik gaan maken van het aanmelden van vacatures. Afgesproken wordt dat vacatures gemeld worden bij de opbouwwerker. Deze maakt dan in onderling overleg een advertentie/oproep voor de wijkvacaturebank op de website.
Wandelen iedere donderdagmorgen om half 10 vanuit De Brem.  Liesbeth Janssen gaat door met wandelen op donderdagmorgen half tien. Er  zijn 5 deelnemers.
Brouwberg.  De gezamenlijke activiteiten gaan door.
Verwelkoming van nieuwe bewoners.  De tweede bijeenkomst zijn 100 uitnodigingen verzonden. Dat leverde 3 mensen op die kwamen. De werkgroep komt voor een evaluatie nog bij elkaar. Waarschijnlijk zal worden besloten geen informatieve welkomstbijeenkomsten te organiseren. De suggestie werd gedaan om een keer per jaar een welkomstmarkt te organiseren samen met de verenigingen in de wijk. Een suggestie is ook om de nieuwe bewoners welkom te heten met een welkomstkaart die kan worden ingestuurd op antwoordnummer. De nieuwe bewoners kunnen dan enkele vragen op de kaart beantwoorden.
Mont Givre. Dit initiatief is met succes opgepakt. Er zij 11 deelnemers. De activiteit wordt nu bij de deelnemers thuis georganiseerd.
Naaiclub. In april is er een naaiclub ontstaan van 5 tot 11 vrouwen. Ze worden begeleid door een vrijwilliger. Er zijn inmiddels 5 tweede hands naaimachines georganiseerd. Er was een subsidieaanvraag ingediend bij het wethouder van Deutekomfonds. Die aanvraag is afgewezen. Er loopt ook nog een aanvraag uit het budget bewonersinitiatieven. Hiervan is nog niets vernomen. Er wordt nog gekeken of het initiatief verder uitgebreid kan worden naar bv. een project mode met een missie zoals dat b.v. in Eindhoven en elders in Nederland is vormgegeven.
Taalles. In april is ook een groep van 5 vrouwen gestart met conversatielessen Nederlands. Er zijn nog 5 vrouwen die daaraan mee zouden willen doen. Er zijn echter nog niet voldoende vrijwilligers beschikbaar.
Werkgroep energie. Er is een werkgroep (8 personen) energie van start gegaan. Deze houdt binnenkort een enquête onder de bewoners van Rijpelberg om te toetsen of er voldoende draagvlak is voor acties op het gebied van isolatie van woningen en het verder terugdringen van de kosten van energiegebruik van de woningen in de wijk. De werkgroep richt zich op bewoners van huurwoningen en koopwoningen. In september is er een gesprek met o.a. een vertegenwoordiger van Essent. De werkgroep heeft inmiddels een voorzitter. De notulen worden bij toerbeurt gemaakt. De werkgroep heeft een bijdrage gevraagd uit het budget voor bewonersinitiatieven. De suggestie werd gedaan, dat als er onvoldoende enquête formulieren terugkomen, nog een poging te doen vanuit een kraam in het winkelcentrum op een nog nader af te spreken dag. Dit idee wordt meegenomen naar de werkgroep.

3.    Eventueel nieuw te starten activiteiten.

    Schilderen en tekenen. Marion Haeren had afgesproken dat ze wilde starten met een cursus tekenen en schilderen in De Brem. Renie neemt nog contact met haar op om te vragen of haar aanbod nog steeds van toepassing is.

4.    Volgende bijeenkomst donderdagavond  25 november 20.000 in De Brem.


Renie Groenendal (Opbouwwerker SWH Team-Oost)

Top