RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond


print

Verslag 3 februari 2010

ABCD groep Actief Rijpelberg

Verslag bijeenkomst woensdag 3 februari 2010.

Aanwezig: Mevr. Jeanne Nieuwenhuijsen, Dhr. Jan ter Horst,   Gerard Jeuken, Mevr. Petra van den Bosch, Mevr. Ine  Berkhout, Mevr. Diny van Hagen, Dhr. Henk Doppenberg, Har Dirkx en Renie Groenendal.
Afwezig m.k.: Dhr. Jean Weijnen, Dhr. Pierre Verheijen, Mevr. Bernadette Cornelissen, Mevr. Gerda Hajunga, Dhr. Ton Sauve, Mevr. Eveline van Hooff, Dhr. Wilfried Mansfelders, Mevr.  Maaike der Kinderen, Mevr. Ciska Bartels, Mevr. Riky van Tuyl, Mevr. Lenie Weijnen, Dhr. Martin van Hees, Mevr. Ine van Hees, Mevr. Liesbeth Janssen, Dhr.Charles van de Waarsenburg, , Mevr. Wanda Hendrickx,  Dhr. René Maijs , Dhr. Henk van den Brule, Dhr. Gerard Nieuwenhuijsen, Dhr. Nico Berkhout,

1.    Bespreken notulen   14 oktober 2009 akkoord.

2.    Stand van zaken activiteiten:
o    De website
De website is  weer bereikbaar.  De url. www.rijpelberg.nl is nog steeds niet beschikbaar voor www.rijpelberg.info Bezoekers stabiel op 80 per week gemiddeld.
o    Huiskamerkunstroute
De werkgroep is weer gestart. Er is subsidie aangevraagd uit het budget voor bewonersinitiatieven. De activiteit is ook aangemeld als wijkactiviteit bij de gemeente. De datum voor 2010 is waarschijnlijk 7 november. Dat moet nog kortgesloten worden met de regiegroep bewonersinitiatieven omdat het geld uit dat budget voor 1 oktober 2010 uitgegeven moet zijn. Er wordt gepland op drie routes. Er hebben zich al weer verschillende mensen aangemeld. Er is een wedstrijd uitgeschreven voor het ontwerp van de poster en een logo voor de activiteit.
o    Het natuurpad .
Het boekje met de route beschrijving beleeft zijn tweede druk en komt zo snel mogelijk uit. Het IVN gebruikt de route voor een natuurwandeling. Er wordt een plaatje van Google Earth toegevoegd waarop de beschrijving is te volgen.
    Aquariumwerkgroep.
Er zijn 4 leden. Men komt een keer per maand bij elkaar. In De Brem wordt een tweede aquarium geplaatst. Suggestie is om te proberen dit gesponsord te krijgen door een winkel die aquariumspullen verkoopt. (Wel even overleggen met de beheerder of dat mag).Misschien is ook een ruildag voor vissen te organiseren. Men gaat samen op excursie naar beurzen e.d.
o    Werkgroep geschiedenis Rijpelberg 
De werkgroep is enthousiast bezig. Er zijn 7 leden.  Het raadsel van het zusterbos is bijna helemaal opgelost. Er wordt informatie uit Nieuw Zeeland toegestuurd van iemand die vroeger in het gehucht Rijpelberg heeft gewoond. T.z.t. wordt er een uitgave voorbereid waarin de verzamelde informatie wordt gebundeld
o    Ode aan Rijpelberg
Er komen af en toe nog gedichten bij. Graag nog aanvullen.
o    De vacaturebank.
Er komen nog weinig reacties op de vacaturebank. De Vrijwilligercentrale Helmond levert  nog steeds vacatures aan
o    Wandelen iedere donderdagmorgen om half 10 vanuit De Brem. 
Liesbeth Janssen gaat door met wandelen op donderdagmorgen half tien. Er  zijn 5 deelnemers.
 
    Hobbycllub voor volwassenen. Gaat wegens gebrek aan belangstelling niet meer verder.
    Brouwberg.  Is bezig met verschillende activiteiten m.b.t. het bevorderen van groen rondom de wijken Rijpelberg en Brouwhuis.  Volgende week is er een politieke avond, die vanavond wordt voorbereid. Daarom zijn er vanavond ook weinig mensen aanwezig. Brouwberg heeft een kieswijzer gemaakt in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Deze wordt binnenkort op de website geplaatst.
    Verwelkoming van nieuwe bewoners. Lenie Weijnen, Jeanne Nieuwenhuijsen, Ine Berkhout en Mieke de Vries  zijn er mee bezig.  Er is een eerste bijeenkomst geweest, er waren 2 nieuwe bewoners aanwezig. Verder zijn er welkomstbonnen rondgebracht bij de mensen die niet aanwezig waren. Men kan de bonnen inwisselen voor een pakket bij de Emte. Dinsdagavond 1 juni is er weer een nieuwe bijeenkomst. Er wordt een adreslijst samengesteld aan de hand van de lijsten van koopwoningen op Funda. Verder wordt nog een keer geprobeerd Woonpartners in te schakelen.
    Mont Givre. Dit initiatief is met succes weer opgepakt na even op de achtergrond te zijn geraakt. Inmiddels zijn er 12 leden. Maandelijks wordt er samen gekookt en gegeten. Jan ter Horst stopt met de club. Hij heeft door zijn werk onvoldoende tijd.

3.    Eventueel nieuw te starten activiteiten.

    Schilderen en tekenen. Marion Haeren wil een cursus tekenen en schilderen geven in De Brem. Ze neemt contact op met Renie om een en ander te regelen.
    Werkgroep energie Rijpelberg. De stadsverwarming blijft een aandachtspunt voor veel mensen in Rijpelberg. Er is ook enkele keren een initiatief geweest m.b.t. energieneutraal wonen. Er is in Rijpelberg een bewoner die zijn huis energieneutraal heeft gemaakt. Dergelijke initiatieven zouden gestimuleerd moeten worden. Er zijn een aantal mensen die wellicht benaderd kunnen worden voor een eerste oriënterende bijeenkomst. Dat zijn: Charles van de Waarsenburg, Henk Doppenberg, Gerard Jeuken, Nico Berkhout, Helma van Ooien (wordt gevraagd door Henk), Ton Vos (Wordt gevraagd door Henk.) Deze mensen worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op maandagavond 15 maart 20.00 in De Brem.
 
4.    Werving nieuwe ABCD-ers.
Basisschool De Zevensprong biedt aan de folders (120) te verspreiden onder de ouders van de school. De ouders kunnen het formulier inleveren op school. Afhankelijk van de aanmeldingen wordt gekeken of dit kan leiden tot nieuwe initiatieven.
De ander scholen wordt ook gevraagd op deze manier aan ABCD mee te doen. Har stuurt hen een verzoek om de ABCD-folder uit te mogen delen aan de kinderen (b.v. ingevouwen in het schoolkrantje). De suggestie is om de formulieren ook op die school in te laten leveren.
De mensen die zich aanmelden worden in ieder geval uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst van ABCD.

5.    Volgende bijeenkomst donderdagavond 24 juni 20.000 in De Brem.


Renie Groenendal (Opbouwwerker SWH Team-Oost)

 

Top