RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond


print

Verslag 3 juni 2008

ABCD groep Actief Rijpelberg

 

Verslag  3 juni 2008

 

Aanwezig:  Ine Berkhout, Maaike der Kinderen, Har Dirkx ,Renie Groenendal, Wanda Hendrickx, Liesbeth Janssen, Gerard Jeuken,Rene Maijs, Jeanne Nieuwenhuijsen, Arie Opdam,,Martine Skolimowski , Jan ter Horst, Marinus van Lieshout, Henk van den Brule, Jean Weijnen, Lenie Weijnen, Henk Doppenberg.

Afgemeld: Riky van Tuyl

Afwezig: Ciska bartels, Andre Hoogland, Evert Rovers, Rimke Baartman

 

Opmerkingen n.a.v. verslag. 15 april

- Het idee voor het organiseren van vertaalservice was bedoeld om de mensen die in de wijk verschillende talen spreken en uit  landen als Turkije, Portugal, Polen komen te stimuleren en  in voorkomende gevallen te assisteren bij het vertalen het Nederlands in een vreemde taal en omgekeerd.

- Jeanne Nieuwenhuizen wil graag mensen wegwijs maken in het Spaans. Het ging om het over en weer aanbieden van diensten zonder betaling. Het gaat er om elkaar gezellig, vrijblijvend te helpen en te informeren e.d..

- Naar aanleiding van deze opmerking werd geconstateerd dat het organiseren van een ruilwinkel van goederen en diensten (LETs) op wijkniveau haalbaar zou kunnen zijn  als in het klein b.v. via de website wordt begonnen.  

 

Herkenbaarheid ABCD

Opgemerkt werd dat ABCD actief Rijpelberg als aankondiging niet echt duidelijk maakt wat de bedoeling is. Het activeren van mensen in de wijk en het stimuleren dat mensen hun kwaliteiten inzetten voor de wijk zou wervender gebracht moeten worden. Het is een zich herhalende discussie. Het  is belangrijk dat er continuïteit is in de berichtgeving en dat mensen getriggerd worden om mee te doen. Een goed Rijpelbergs ABCD-LOGO zou daarbij kunnen helpen.

Er werd ook opgemerkt, dat bij het maken van publiciteit meer gebruik kan worden gemaakt van de mededelingenblaadjes van scholen, scouting, kerk etc…

Tot slot is gebleken, dat het niet goed mogelijk is om de wijze waarop een bericht in Hofkompas komt met een goed ingedeeld en vormgegeven artikel te sturen. De redacteur is vaak gedwongen met artikelen te schuiven.

 

Activiteiten ABCD Actief Rijpelberg

- De website (Har en Jean) ontwikkelt zich prima. Er komt steeds meer informatie op. Er wordt ook geprobeerd aan de hand van een discussiestelling met de website bezoekers in discussie te gaan. De vrijwilligersvacaturebank is geopend.

- Het natuurpad vordert. Rene heeft voor een publicatie fotomateriaal beschikbaar gesteld. Henk heeft dat in dank aanvaard.

- Het project kunst in huiskamers heeft een dag geprikt voor de activiteit. Het wordt zondag 2 november. Er zijn inmiddels 7 aanbieders.

- Liesbeth is gestart met het wandelen iedere donderdagmorgen om half 10 vanuit De Brem. Tot nu toe heeft zich nog niemand bij haar aangesloten.   

- De Kidsclub heeft de activiteiten tot de zomervakantie doorgezet. Ze gaan door na de zomervakantie. Ze willen graag aansluiten bij ABCD.

- Van het initiatief m.b.t. een pokerevenement is tot nu toe niets vernomen.

- De werkgroep geschiedenis Rijpelberg is met 5 mensen bij elkaar geweest. Men is enthousiast bezig met het verzamelen van informatie.

- Op donderdagavond van 19.00-20.00 is er wekelijks een groep begonnen met Nordic-walking. Startpunt is de cafetaria aan de wederhof. Het kost 1,50 euro. Thea Beekman is contactpersoon.

- Andre en Jan hebben zich aangesloten bij de Bremgalmers.

- BC Rijpelberg. Rene is bezig met de start van de businessclub.  Hij heeft een Logo en een bedrijfsplan klaar. Doel is het bundelen van de ondernemers die in Rijpelberg werken en wonen. De club zou een rol kunnen spelen bij het bemiddelen naar stages etc..

- Henk Doppenberg wil meedoen aan het formulierenspreekuur. Na de zomervakantie wordt een (start)bijeenkomst voor het seizoen 2008/2009 gehouden. Hierbij worden uitgenodigd: Joke de Bruijn, Mieke de Vries, Ans van Loon en Henk Doppenberg worden hiervoor uitgenodigd (meer geïnteresseerden zijn welkom).

 

Nieuwe ideeën.

- Inrichten van een Buurtschap in de EMTE waarin alle activiteiten in de wijk hun mededelingen kwijt kunnen. Lenie informeert bij EMTE wat er mogelijk is.

- Liesbeth zou met een aantal volwassenen een keer per maand bij elkaar willen komen voor een hobbyactiviteit. Aangeraden wordt om ook even te kijken naar de al bestaande activiteiten (dinsdagochtenden)  in De Brem. Het lijkt erop dat deze activiteiten niet aansluiten bij de geformuleerde wens.

 

Rondvraag:

-Zwijndrecht vraagt aan ABCD-actief Rijpelberg (naar aanleiding  van de website) om een keer te komen vertellen hoe een en ander in Rijpelberg wordt georganiseerd. Har. Heeft aan hen doorgegeven dat ze de ontwikkelingen van ABCD Rijpelberg via de website  kunnen volgen. Hij  heeft geen tijd voor dergelijke uitstapjes.

-Het blijkt moeilijk om een ruimte te vinden voor 24-uurs kinderopvang. De kinderopvang voor kinderen van 7.00 – 20.00  in Rijpelberg lijkt een probleem te zijn. Spring begint om 8.00 en stopt om 18.00. Uitbreiding van de uren zou voor veel ouders met een baan een oplossing zijn. Aangeraden wordt het kinderopvangprobleem bij de wijkraad als te bespreken probleem te melden.

 Volgende bijeenkomst: 3 september 20.00 uur in de Brem

Renie Groenendal (opbouwwerker SWH Team-oost) 

 

Top