RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond


print

verslag 3 september 2008

ABCD groep Actief Rijpelberg

 

Verslag bijeenkomst woensdag 3 september 2008

 

Aanwezig: Mevr. Lenie Weijnen, Dhr. Jean Weijnen, Mevr. Jeanne Nieuwenhuijsen, Dhr. Jan ter Horst, Dhr. Gerard Jeuken, Mevr. Gerda Hajunga, Dhr. Martin van Hees, Mevr. Liesbeth Janssen, Mevr. Ine  Berkhout, Mevr. Ciska Bartels, Dhr. Henk Doppenberg, Mevr. Wanda Hendrickx,  Mevr. Bernadette Cornelissen, Mevr.  Maaike der Kinderen, Mevr. Riky van Tuyl, Dhr. Pierre Verheijen, Har Dirkx en Renie Groenendal

Afwezig m.k.: Dhr. René Maijs

 

 

1.     Welkom

2.     Bespreken notulen 3 juni. Notulen zijn akkoord.

3.     Reacties en ingevulde ABCD formulieren.

Er zijn na de vorige bijeenkomst nog een aantal formulieren ingeleverd. Deze worden verwerkt in het overzicht van mensen die zich hebben opgegeven. Het is de bedoeling, dat de komende maanden nog wordt doorgegaan met het weven van buurtbewoners voor deelname aan ABCD. Iedereen die dat wil kan een enquêteformulier ophalen en invullen.

4.     Stand van zaken activiteiten:

o        De website

De website is een succes. Er komen gemiddeld 50 mensen per week kijken op de site. Het wordt ook steeds meer een platform voor meningen en initiatieven. Nieuwe initiatieven en suggesties zijn welkom. Doorgeven kan via de website.

o        De vacaturebank.

Er komen nog weinig reacties op de vacaturebank. Het is voor een aantal aanwezigen niet echt duidelijk dat het om een vacaturebank gaat. Suggesties zijn welkom.

o        Ode aan Rijpelberg

Er is een initiatief genomen voor het plaatsen van gedichten over Rijpelberg. Er zijn al verschillende gedichten geplaatst. Het initiatief kan leiden tot het uitbrengen van een jaarlijkse wijkdichtbundel, die vervolgens wordt gepresenteerd zou kunnen worden op een nog te organiseren wijkdichttfestival in de zomer van 2009.

o        Het natuurpad .

Henk ten Brule is druk bezig met de inventarisatie van de planten in dit najaar. Binnenkort begint hij met de beschrijving van het pad.

o        Kunst in huiskamers

Er zijn inmiddels 8 huiskamers voor zondag 2 november. Misschien komt er nog een activiteit in het Tienerhuis bij.

o        Wandelen iedere donderdagmorgen om half 10 vanuit De Brem. 

Liesbeth Janssen is weer gestart. Er zijn nog geen deelnemers bij gekomen. De aankondiging wordt in De Brem opgehangen en er wordt een folder verspreid.

o        De Kidsclub

De Kidsclub loopt er zijn de komende maanden weer wekelijks activiteiten. Er komen gemiddeld 40 kinderen en er zijn 6 vrijwilligers. De activiteit is met name een succes omdat het aansluit op de tijd dat de kinderen uit de basisschool komen. 

o        Pokerevenement 

Hierover is niets bekend. Renie neemt nog contact op met Bjorn en Marc.

o        Werkgroep geschiedenis Rijpelberg 

De werkgroep is bezig Er wordt de suggestie gedaan om met het regionaal archief contact op te nemen (Henk Rozenboom, Ria van Zalingen, Paul Jacobs)

o        Nordic-walking

Op donderdagavond is deze groep gestart met 5 personen.

o        Businessclub Rijpelberg. 

Hier is geen nieuwe informatie over beschikbaar.

o        Buurtschap in de EMTE 

EMTE wil meewerken. Het idee wordt verder uitgewerkt in het bestuur van de WVR. Lenie Weijnen is bereid ervoor te zorgen dat informatie in het schap komt. Er moet dan wel afgesproken worden welke informatie er moet komen te liggen.

o        Start nieuwe hobbyactiviteit voor volwassenen

Liesbeth Janssen begint op woensdag 24 september 19.30 met brooddeegpoppetjes maken. 24 november is er bij voldoende deelname een avond voor het maken van tegelmozaïeken. Op 17 december worden en kerstballen e.d. gemaakt. Er wordt een oproep geplaatst op de website en in Hofkompas. Activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelname.

5.     Eventueel nieuw te starten activiteiten.

Cursus Keramiek voor volwassenen.

Riky van Tuyl biedt aan om thuis een cursus keramiek voor volwassenen te organiseren. Ze maakt daarvoor samen met Wanda een aankondiging voor de website en Hofkompas.

Aquariumwerkgroep.

Jan ter Horst wil graag ervaringen uitwisselen m.b.t. het maken, onderhouden van aquariums. Mogelijk is ook het ruilen van vissen en planten. Misschien is het ook mogelijk om de groep uit te breiden met mensen die een terrarium houden.

Mont Givre

Martin van Hees wil graag een kookinitiatief vorm geven. Er is al een oproep gedaan op de website. Er zijn al 3 aanmeldingen. De bedoeling is om eens in b.v. 6 weken met een aantal mensen in De Brem bij  elkaar te komen en eten voor elkaar te koken. Het idee is uit te breiden met het organiseren van Buurteten in een tent op een grasveld, waarbij de aanwonenden zorgen voor eten en hapjes in de sfeer van de eigen cultuur. Of jonge mensen die om beurten voor elkaar koken, om zo geld te besparen, recepten en ervaringen met komen uit te wisselen.

Mediorenvereniging

Har stelt voor een Mediorenvereniging op te richten, die met name activiteiten zou moeten organiseren voor buurtbewoners tussen 30 en 50 jaar. N.a.v. dit voorstel ontstaat een discussie over het gebrek aan activiteiten voor deze groep buurtbewoners. Dezelfde discussie is ook 1 maart gevoerd. Conclusie van de discussie is, dat het een goed idee is om b.v. een keer per maand een open inloop avond met een thema in de Brem te houden. (b.v. Dart avond, schaakavond, Hollandse spelenavond (sjoelen e.d.), liederentafel o.l.v. de Bremgalmers etc..) Wie meldt zich voor de uitwerking van dit idee??

 

6.     Afspraken voor het seizoen 2008/2009 (data voor bijeenkomsten)

Woensdagavond 14 januari is er een volgende bijeenkomst van ABCD Actief Rijpelberg. Op die avond zal geëvalueerd worden hoe ABCD in de afgelopen anderhalf jaar in Rijpelberg van de grond is gekomen, welke initiatieven er nog genomen kunnen worden en welke ondersteuning daar in 2009 nog bij noodzakelijk is. De komende maanden worden de initiatieven verder uitgewerkt. Enkele mensen gaan meedoen aan de werkgroep die zich bezig gaat houden met de upgrading van De Brem.

De activiteiten die in het kader van ABCD worden georganiseerd, vallen onder de verantwoordelijkheid van de Wijkraadvereniging. In de komende maanden zal gekeken worden hoe dit verder moet worden vorm gegeven.

 

7.     Projectkaart SWH

Renie Groenendal heeft in een projectkaart aangegeven welke werkzaamheden de SWH ten dienste van ABCD de komende tijd gaat uitvoeren (Zie bijlage).  Op 14 januari wordt  hierop teruggekomen.

 

8.     Cursus burgerparticipatie.

De SWH organiseert samen met  het ROC , bij voldoende deelname, een cursus Burgerparticipatie. Mensen die hieraan mee willen doen, kunnen zich opgeven met ingevoegd formulier. De middag, ochtend of avond dat de cursus wordt gegeven is afhankelijk van de tijdstippen waarop de mensen die zich opgeven en de cursusbegeleider kunnen.

 

9.     Cursus Buurtpreventie.

Ook dit jaar wordt, bij voldoende deelname, er weer een cursus buurtpreventie georganiseerd. Mensen kunnen zich opgeven met ingevoegd formulier.

De middag, ochtend of avond dat de cursus wordt gegeven is afhankelijk van de tijdstippen waarop de mensen die zich opgeven en de cursusbegeleider kunnen.

 

 

Renie Groenendal (Opbouwwerker SWH Team-Oost) 16-9-2008

Top