RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond


print

Nationale Buitenspeeldag (was Kinderstraatspeeldag)

Wat is de Nationale Buitenspeeldag?

Op die dag worden overal in ons land straten afgesloten voor verkeer, zodat kinderen er zonder gevaar naar hartenlust kunnen spelen. De dag is een echte actiedag met spandoeken, folders, ouders en natuurlijk veel spelende kinderen op straat. Door het afsluiten van de straten wordt de aandacht gevraagd van omwonenden, de gemeente en voorbijgangers. Elke straat, buurt of school kan meedoen om zo de eigen omgeving veiliger en kindvriendelijker te maken.

Waarom een Buitenspeeldag

Kinderen spelen graag buiten. Ze doen dat op de stoep, op straat, op een speelveld, in een speeltuin of op andere plaatsen. Veel kinderen lopen van huis naar school en terug. Ook dan spelen ze vaak onderweg. In veel wijken wordt buiten spelen steeds gevaarlijker door het verkeer. Vooral auto's rijden dikwijls veel te hard in woonwijken. Dit leidt regelmatig tot verkeersongevallen waarbij kinderen betrokken zijn. In 1999 moesten duizend kinderen in een ziekenhuis worden opgenomen als gevolg van een verkeersongeval. In dat jaar werden zevenenzeventig kinderen tussen nul en vijftien jaar gedood in het verkeer.
Door het gevaar dat het verkeer tegenwoordig voor kinderen oplevert, durven veel ouders hun kinderen niet meer alleen buiten te laten spelen. Zelf naar school lopen, kan vaak ook niet meer. Deze ontwikkeling leidt tot minder bewegingsvrijheid van de kinderen. De kinderen kunnen niet meer spelen waar ze dat het liefst doen. Ze worden letterlijk beperkt in hun mogelijkheden. Ook het toezicht door volwassenen, wat steeds meer nodig is, beperkt de kinderen in hun vrije gevoel. Dit kan op den duur invloed hebben op het lichamelijk en psychisch functioneren van kinderen.
De Nationale Buitenspeeldag vraagt op een speelse manier aandacht voor een kindvriendelijke inrichting van buurten en straten. De actie doet een beroep op buurtbewoners en voorbijgangers om hun verkeersgedrag onder de loep te nemen. Een buitenspeeldag maakt buurtbewoners bewuster van hun verkeersgedrag.

Hoe kunt U meedoen?

Hebt U genoeg vrijwilligers in Uw straat, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Meldt er zich niemand aan, dan gaat de Straatspeeldag in onze wijk NIET door!!!!!!!!!

 

Meer informatie kunt u krijgen bij de LEV groep Helmond of Veilig Verkeer Nederland

 

Archief

In 2010 heeft er geen straatspeeldag plaats gevonden, omdat geen enkele straat zich hiervoor heeft aangemeld.

 

Straatspeeldag Rijpelberg 2008

HELMOND - Op woensdag 28 mei van 13:00 uur tot 17:00 uur doet de Wijkraadvereniging Rijpelberg mee met de Nationale Straatspeeldag 2008. De Straatspeeldag wordt gehouden op het Drenthehof omdat daar vaak erg snel wordt gereden.

Om 13:00 uur zal de middag worden geopend door de wethouder en zal door de bewoners een petitie worden aangeboden.

Deze middag zullen traditiegetrouw een groot aantal oud Hollandse spelen aanwezig zijn en zal er worden geschminkt. Om ongeveer 16:30 uur zullen in vier leeftijdsgroepen de prijsjes worden uitgereikt. De toegang is gratis

              Straatspeeldag_Drenthehof.jpg 

 

STRAATSPEELDAG DRENTHEHOF 13 JUNI 2007

 

July 8, 2007 4:57 pm

  bp1-juli-2007.jpg

BUURTPREVENTIE DRENTHEHOF / LIMBURGHOF & OVERIJSSELPLANTSOEN.
Beste mensen,
In het kader van de verkeersveiligheid was Drenthehof uitgekozen om de straatspeeldag te organiseren, omdat hier toch opvallende verkeersproblemen zijn en dan vooral het harde rijden in de bochten, terwijl we in een 30 km zone liggen! Helaas zijn dit bijna altijd mensen die zelf in de straat wonen. Ook het verkeerd en op de stoep parkeren van (bedrijfs)auto's, is bij de meeste bewoners een doorn in het oog.
Dit betekent vaak dat mensen moeten uitwijken over de weg, of dat het zicht belemmerd is en al met al levert dit gevaar op voor bewoners en zeer zeker voor onze kinderen. Bij deze doen we dan ook een oproep om auto's, bedrijfswagens enz. niet half op de stoep te parkeren en houdt u aan de snelheid. Er zijn voldoende parkeerplaatsen achter een aantal woningen op het Drenthehof die niet of nauwelijks gebruikt worden. Doe er uw voordeel mee, ze zijn er niet voor niets!! Het maakt het er voor iedereen beter op en neemt veel ergernis weg. Het gaat per slot om uw eigen woonomgeving!

bp-2-juli-2007.jpg

Vandaar nu de straatspeeldag om de aandacht hierop te vestigen.Samen met de mensen van de Wijkraadvereniging Rijpelberg is keihard gewerkt en terugblikkend, denken wij, dat het een GIGA feest is geweest. Wethouder Jos Boetzkes nam een petitie in ontvangst, die hij door zal geven aan mw. Houthooft, wethouder verkeer. Als startsein tekende de wethouder een eerste aanzet voor een nieuw gebodsbord met als tekst 'spelen moet!' Dit bord mocht door de kinderen verder ingevuld worden met stoepkrijt.

Na een korte rondleiding door het Drenthehof / Limburghof en een stukje van het Overijsselplantsoen, waar we hem hebben gewezen op de knelpunten, heeft hij afscheid genomen met de belofte dat er serieus gekeken zal worden naar de petitie. Wij hopen het, belofte maakt immers schuld, we zullen het in de gaten houden. Daarna was het dikke pret.
We hadden gezellige muziek, er werd geschminkt, kinderen konden steltlopen en stoepkrijten en dan nog al die leuke spelletjes doen, waar men prijsjes mee kon winnen.
Natuurlijk was er een gratis ijsje voor alle kinderen en was er ranja voor iedereen. Ook de weergoden hadden goede zin. De zon scheen uitbundig en we hebben het helemaal droog gehouden!
Wij willen verder iedereen bedanken die zich ingezet heeft voor deze dag, vooral de bewoners die zich nog spontaan voor het karretje lieten spannen.

Jean en Lenie, Sandra, Dirk, Hein en Ans (voor de muziek) Jolanda, Petra, Carla, Hannie, Truus, Mieke, Ine, Maria, Riek, Arie en Tina, Gerrit en Martha, Heidi Carin, Karin, Lodewijk en Anne-Cathrien, Wim van den Heuvel, Henk, Koen, dhr. Boetzkes, Guus, Colien, en alle mensen die spontaan meehielpen, alle mensen die we vergeten zijn te noemen en natuurlijk ALLE KINDEREN EN HUN OUDERS die voor een fijne sfeer hebben gezorgd.

 

Verder willen wij Willy van de Boom (Woonpartners) Stef Kamphuis (Gemeente) en Henry van Dongen (politie) bedanken dat ze op bezoek zijn geweest en mee konden genieten van een zeer gezellige middag.

bp-3-juli-2007.jpg

Namens de werkgroep /
straatcoördinatoren
BPP / Drenthehof / Limburghof & Overijsselplantsoen.

bron:Hofkompas

  Straatspeeldag_2006_2.jpg       Straatspeeldag_2006_4.jpg

 meer over straatspeeldag: Archief Hofkompas over Straatspeeldag

Top